หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

นักบุญ - นักโทษ ( 2 )

จังหวัดโคราช (นครราชสีมา)

การสำรวจความเสียหายทางด้านวัตถุต่างๆ

พระสงฆ์ซาเลเซียน กับการเบียดเบียนศาสนา

ที่ท่าเกวียนและปากคลองท่าลาด

ที่หนองแสง และท่าแร่

ในมิสซังราชบุรี

วาติกันกับการเบียดเบียนศาสนา

การประกาศเสรีภาพทางศาสนา

การเบียดเบียนศาสนา

เหตุการณ์การจับกุม คุณพ่อนิโคลาส

ถูกฟ้องในข้อหาเป็นแนวที่ 5

วีรกรรมและจิตตารมณ์  ของคุณพ่อนิโคลาส

ความเป็นมรณสักขี ของคุณพ่อนิโคลาส

การถูกใส่ความ และถูกกล่าวหาด้วยเหตุผลทางการเมือง

เบื้องหลังความตายของคุณพ่อนิโคลาส

ความเห็นและจดหมายของพลโท สุนทร สันธนะวนิชเกี่ยวกับเรื่องนี้

ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของ คุณพ่อนิโคลาส

จากบรรดาคริสตชนไทยในปัจจุบัน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบรรดาคริสตชน

ความเห็นของสัตบุรุษบางท่าน

จดหมายรายงานผลที่ได้รับจากการสวดภาวนา

จากความเห็นชอบของพระศาสนจักรในปัจจุบัน

รายงานสนับสนุนกรณีคุณพ่อนิโคลาส (1)

รายงานสนับสนุนกรณีคุณพ่อนิโคลาส (2)

รายงานสนับสนุนกรณีคุณพ่อนิโคลาส (3)

รายงานสนับสนุนกรณีคุณพ่อนิโคลาส (4)

รายงานสนับสนุนกรณีคุณพ่อนิโคลาส (5)

เบื้องหลังการดำเนินเรื่อง คุณพ่อนิโคลาส

สรุปวันเวลาในการดำเนินเรื่องคุณพ่อนิโคลาส

การเตรียมการเปิดกระบวนการพิจารณาระดับสังฆมณฑล

การประเมินชื่อเสียงแห่งมรณสักขี (Fama Martyrii)

รายงานการเคลื่อนย้ายศพ คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

ขั้นตอนในการอนุรักษ์โครงกระดูกวัสดุและอุปกรณ์

รายละเอียดโครงกระดูกที่พบ

ศาสนภัณฑ์และวัตถุที่พบร่วมกับโครงกระดูก

เหตุการณ์การเปิดหลุมศพของคุณพ่อนิโคลาส

มาวันนี้ ใต้ถุน ช่างอุ่นอบ

การสถาปนาคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี

สมเด็จพระสันตะปาปาประทับใจนักเรียนไทยรำไทยถวาย

คำกล่าวของคุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก (โอ.เอม.ไอ.)

สมณกระทรวงประกาศแต่งตั้งนักบุญ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ