พระศาสนจักรในช่วงต้นศตวรรษที่ 3

จดหมายของดิโอเยตุส

มินูซีอุส เฟลิกซ์ (Minucius Felix)

แตร์ตูเลียน

แปร์เปตูอา

ทิตัส ฟลาวิอุส เคลเมนต์

โอริเจน

อริสตอส ชายหนุ่มในจินตนาการ

การเป็นคริสตังสำรอง

ชีวิตของคริสตชนหลังจากเพิ่งรับศีลล้างบาป

แผ่นปาปีรัส

การแต่งงานของคริสตชนสมัยแรกเริ่ม

การใช้โทษบาปในสมัยแรก

การจำศีลอดอาหาร และการทำกิจเมตตาสงเคราะห์

การฉลองปัสกาในสมัยแรก

เทศกาลปัสกา คริสตสมภพ และการฉลองนักบุญ

วิถีชีวิตของคริสตชน

ปัญหาในจักรวรรดิโรมัน

การเบียดเบียนของจักรพรรดิเดซิอุส

การรับคนที่ละทิ้งศาสนากลับเข้ามาในพระศาสนจักร

พระสันตะปาปาฟาเบียน

ลอเรนซ์ สังฆานุกรแห่งกรุงโรม

ซีเปรียน แห่งเมืองคาร์เทจ

อำนาจของพระสันตะปาปา พระสังฆราชแห่งกรุงโรม

การเป็นมรณสักขีของซีเปรียน

ความสงบสุขชั่วระยะหนึ่งในสมัยจักรพรรดิกัลลีเอนุส

จักรพรรดิดิโอเคลเตียน

การเบียดเบีัยนในสมัยจักรพรรดิดิโอเคลเตียน

อักแนส

เซบาสเตียน