อ่านข่าวย้อนหลัง>>>>>>>>>>>

Share |
 

เดือนกุมภาพันธ์  2014 / 2557

 8กุมภาพันธ์ 2014

ประชุมสภาภิบาลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยสามัญครั้งที่1/2014

7-8 กุมภาพันธ์ 2014

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3

6 กุมภาพันธ์ 2014

พระรูปนักบุญอันนาถูกเรือหางเสือขัดข้องพุ่งชนเสียหาย

5 กุมภาพันธ์ 2014

ประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556

1 กุมภาพันธ์ 2014

ฉลองบ้านเณรแสงธรรมครบรอบ 42 ปี

1 กุมภาพันธ์ 2014

ฉลองวัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรีและวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เดือนมกราคม  2014 / 2557

 31 มกราคม 2014

 ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ

26 มกราคม2014

นักเรียนคาทอลิกเขต 2 รับศีลกำลัง

25 มกราคม2014

อบรมสภาภิบาลวัด  เขต 5เรื่อ