อ่านข่าวย้อนหลัง>>>>>>>>>>>

Share |
 

เดือนกุมภาพันธ์  2014 / 2557

 8กุมภาพันธ์ 2014

ประชุมสภาภิบาลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยสามัญครั้งที่1/2014

7-8 กุมภาพันธ์ 2014

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3

6 กุมภาพันธ์ 2014

พระรูปนักบุญอันนาถูกเรือหางเสือขัดข้องพุ่งชนเสียหาย

5 กุมภาพันธ์ 2014

ประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556

1 กุมภาพันธ์ 2014

ฉลองบ้านเณรแสงธรรมครบรอบ 42 ปี

1 กุมภาพันธ์ 2014

ฉลองวัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรีและวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เดือนมกราคม  2014 / 2557

 31 มกราคม 2014

 ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ

26 มกราคม2014

นักเรียนคาทอลิกเขต 2 รับศีลกำลัง

25 มกราคม2014

อบรมสภาภิบาลวัด  เขต 5เรื่อง “วิถีชุมชนวัด”

25 มกราคม2014

นักเรียนคาทอลิกเขต 1 รับศีลกำลัง

24 มกราคม2014

เปิดการอบรม 2014 Thai SCC Theology course  (วิถีชุมชนวัด) ที่บ้านผู้หว่าน

19 มกราคม2014

เสกสุสานศานติคาม 20 ปี สุสานศานติคาม

18 มกราคม2014

พิธีมิสซาปลงศพคุณพ่ออันตน เสงี่ยม  ดีศรีวรกุล

18 มกราคม2014

คณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 4“อบรมการใช้พระคัมภีร์ ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในการสอนคำสอน”

17-19  มกราคม2014

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่่ 144

13 มกราคม2014

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาประจำเดือนมกราคมและแบ่งปันประสบการณ์โดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน

12 มกราคม2014

ฉลองสักการสถาน บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง 

11 มกราคม2014

ฉลองภายใน บุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

10-11  มกราคม2014

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3

10 มกราคม2014

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร “อาเว มารีอา”

7  มกราคม2014

โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ เขต 5 ปีการศึกษา 2556

4  มกราคม2014

ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

1 มกราคม2014

ฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต