สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

   

กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิกประวัติอาสนวิหารแผนที่การเดินทางสังฆมณฑลเชียงใหม่

ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชเชียงใหม่

ประกาศแต่งตั้ง
พระัสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชเชียงใหม่

ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ประวัติพระสังฆราช
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ตราประจำตำแหน่ง

ตราประจำตำแหน่งพระสังฆราช
ความหมายตราประจำตำแหน่ง

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีอภิเษก
พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระอาภรณ์รัตน์
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2009
ทางเว็บไซต์
www.catholic.or.th
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
สำนักมิสซังเชียงใหม่
5/3 ซ 12 ถ.เจริญประเทศ
ต.ช้างคลาน อ.เมือง  จ. เชียงใหม่
โทร : 0-5382-1063 ถึง 5   
โทรสาร : 0-5382-1067
E-mail :mission@loxinfo.co.th
Website :
สังฆมณฑลเชียงใหม่

กำหนดการพิธีอภิเษกพระสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่

กำหนดการพิธีอภิเษกพระสังฆราช

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงใหม่ กับงานแพร่ธรรมบนดอยสูง ท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ แต่ก็มีความเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสตเจ้า

ประมุขปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม่

ประมุขปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม่

เส้นทางการเดินทาง

เส้นทางการเดินทาง
ไปร่วมงานอภิเษกอาสนวิหารพระหฤทัย จ.เชียงใหม่

เครื่องยศพระสังฆราช

เครื่องยศพระสังฆราช
 

ดาวน์โหลดเพลง ทุกสิ่งเพื่อทุกคน

เนื้อเพลงทุกสิ่งเพื่อทุกคน

โน้ตเพลงทุกสิ่งเพื่อทุกคน

ดนตรีเพลงทุกสิ่งเพื่อทุกคน

ดาวน์โหลดตราประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรูปพระสังฆราช   1 | 2 | 3

ต้อนรับพระสังฆราชใหม่ โดย..พระคุณเจ้า สังวาลย์ ศุระศรางค

วินาทีแรกที่ตัดสินใจรับหน้าที่พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่

สัมภาษณ์ผู้ร่วมงานใกล้ชิดพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน

สนามงานด้านคำสอนของพระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน

รัก ...รับใช้....เพื่อปวงชน