ประวัติพระนางมารีอา
         เราพอจะเล่าประวัติของพระนางมารีอาได้ดังนี้ ท่านนักบุญอากิม(Saint Joachim) และนักบุญอันนา(Saint Anna) เป็นบิดาและมารดาของพระนางมารีอา เดิมไม่มีบุตร เนื่องจากนักบุญอันนาเป็นหมัน ท่านทั้งสองภาวนาต่อพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงฟังคำภาวนาของท่านทั้งสอง จึงได้ให้นักบุญอันนาบังเกิดบุตรี ชื่อว่า มารีอา
                                                                             อ่านต่อ...

สมโภชพระนางมารีอาพระชนนีพระเป็นเจ้า   
1 มกราคม

             การที่พระนางมารีอาเป็นพระมารดาพระเป็นเจ้าจริงๆ ก็เพราะความสัมพันธ์ที่พระนางมีต่อบุตรอย่างแนบแน่น  เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าแท้และมนุษย์แท้ การที่เราเรียกพระนางมารีอาว่าเป็นพระมารดาพระเป็นเจ้า เป็นการไขแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ที่พระนางมีในประวัติศาสตร์แห่งความรอด และจากข้อเท็จจริงประการนี้แหละที่เป็นที่มาของความศรัทธาภักดีชนิดต่างๆ บรรดาคริสตชนมีต่อพระนางมารีอาเพราะว่าพระนางได้รับพระคุณต่างๆ จากพระเป็นเจ้ามิใช่สำหรับพระนางแต่ผู้เดียว แต่ว่าเพื่อนำพระคุณต่างๆ เหล่านั้นไปให้มวลมนุษย์อีกทอดหนึ่ง
                                                                             อ่านต่อ...