สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล 8 ธันวาคม

             ในปี 1439 สภาสังคายนาแห่งเมืองบาเซิล ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ถือว่ารหัสธรรมนี้เป็นความจริงประการหนึ่งที่บรรดาสัตบุรุษจะต้องเชื่อ

             ในปี 1854 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศ แม่พระปฏิสนธินิรมลเป็นข้อความเชื่อ พระเป็นเจ้าทรงประสงค์ให้พระนางมารีอา เป็นความรอดของมนุษยชาติ  เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พระนางมารีอาเป็นความรอดของมนุษยชาติ เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พระผู้ไถ่เป็น " บุตรมนุษย์ "  ด้วยเหตุนี้ความหมายแห่งพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่ตรัสกับมารผจญนั้น  จึงได้ถูกนำมาใช้กับพระนางมารีอาได้อย่างเต็มที่  โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลย " เราตั้งความเป็นศัตรูระหว่างเจ้ากับหญิงนั้น ระหว่างชาติพันธุ์ของเจ้าและชาติพันธุ์ของหญิงนี้จะเหยียบหัวเจ้า " ( ปฐก. 3: 15 ) พระเป็นเจ้าทรงรักษาพระนางให้พ้นจากบาปกำเนิด  เพื่อว่าพระนางจะได้เหยียบหัวปีศาจที่หลอกลวงบิดามารดาเดิมของเราให้กระทำบาป และนำมนุษย์ไปสู่เหวแห่งความตาย

             แม้ว่าก่อนที่เธอจะรับเป็นมารดาของพระเป็นเจ้า เทวดาก็พบว่า เธอเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน "    ตามคำของเทวดา " วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน "  เหมือนคำของนักบุญโซโฟรนีอุส เขียนไว้ว่า " สำหรับบรรดานักบุญ ก็ได้รับพระหรรษทานส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่แม่พระได้รับพระหรรษทานทุกอย่างและทั้งหมด "