สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

คลิ๊กที่นี่ เพื่อร่วมแสดงความยินดี

คำแนะนำ
เมื่อเปิดหน้าเวบ ขึ้นมาแล้ว ให้รอสักครู่ ภาพการถ่ายทอดสด จะปรากฏขึ้นมา หากสัญญาณภาพกระตุก(อาจจะเป็นสีเขียว) ให้คลิกที่ปุ่ม Stop แล้วคลิกที่ปุ่ม Play อีกครั้งเพื่อทำการชมใหม่
หากไม่ต้องการ ชม ให้สามารถ คลิกที่ปุ่ม Stop ได้เลย และหากต้องการ ชมต่อ ก็คลิกที่ปุ่ม Play ได้เลยและหากต้องการชม ภาพใหญ่ขึ้น สามารถชมผ่าน Windows Media Player โดยคลิกที่

พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหาร

แผนที่การเดินทาง

กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

บรรยากาศก่อนพิธีอภิเษกพระสังฆราช โดยพิธีกรเฉพาะกิจ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน และ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

บรรยากาศก่อนพิธีอภิเษกพระสังฆราช โดยพิธีกรเฉพาะกิจ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน และ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ โดย พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย

พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์
สิริสุทธิ์ โดย พระสังฆราชยออากิม พเยาว์
มณีทรัพย์ 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความรู้สึกของผู้มาร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชจากตัวแทนพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ

ความรู้สึกของผู้มาร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชจากตัวแทนพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แถลงข่าว ผลการประชุม ในพิธีอภิเษก พระสังฆราช  โดย คุณพ่อสมเดช พันธุ์สมบัติ

แถลงข่าว ผลการประชุม ในพิธีอภิเษก พระสังฆราช
คุณพ่อสมเดช พันธุ์สมบัติ เปิดแถลงข่าว สรุปผลการประชุมของคณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาที่่ผ่านมา เกี่ยวกับความคืบหน้า ในพิธีอภิเษก พระสังฆราชองค์ใหม่ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2550  ที่ผ่านมา
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม อธิการโรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการและโรงเรียนวรมงคล  การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                                   อ่านต่อ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตราพระสังฆราช และความหมาย

ตราพระสังฆราช และความหมาย
คติพจน์ :  “AD GLORIAM DEI”   แปลว่า  “เพื่อพระสิริของพระเจ้า”

                                                                   อ่านต่อ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เครื่องยศพระสังฆราช

เครื่องยศพระสังฆราช I.คทาพระสังฆราช   คทาพระสังฆราช (Baculus Pastorails, la crosse, croiser) เป็นไม้เท้าซึ่งพระสังฆราชได้รับในพิธีอภิเษก เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติและอำนาจของท่านในการปกครองสัตบุรุษ

                                                                   อ่านต่อ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เล่าเรื่องเกี่ยวกับสังฆมณฑลนครราชสีมา

เล่าเรื่องเกี่ยวกับสังฆมณฑลนครราชสีมา มีการกล่าวถึงเรื่องวัดโคราช ในปี 2419/1876   คุณพ่อโปรดมได้มีโอกาสสอนคำสอนรุกจากอยุธยาเข้าสู่แก่งคอย และขยายเข้าตั้งที่พักบนที่ราบสูงโคราช  ซึ่งเป็นที่พ่อค้ามักหยุดเดินทางพักแรมระหว่างสระบุรีกับโคราช  ในไม่ช้าคุณพ่อก็ได้ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นที่แก่งคอยนี้เอง   ซึ่งบางพวกเป็นคนมาจากภาคอีสาน
                                                                   อ่านต่อ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ดาวน์โหลด เพลง ฝันของพ่อ   : โดย.. แสงธรรม  จัดทำเป็นพิเศษ 
เพื่องานอภิเษกนี้โดยเฉพาะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ดาวน์โหลด  ดนตรี เพลงฝันของพ่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ดาวน์โหลด เนื้อเพลงฝันของพ่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์พระคุณเจ้า พเยาว์ มณีทรัพย์

สัมภาษณ์พระคุณเจ้า พเยาว์ มณีทรัพย์ 
ผู้อภิเษก
      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์ คุณพ่อประยูร นามวงศ์

สัมภาษณ์ คุณพ่อประยูร นามวงศ์
ประธาน จัดงาน

        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์ คุณพ่อสมเดช พันธุ์สมบัติ

สัมภาษณ์ คุณพ่อสมเดช พันธุ์สมบัติ
ผู้รับผิดชอบงานด้านจราจร , พิธีกร
        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์ คุณพ่อเอกชัย ชินโครต

สัมภาษณ์ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
ผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อมวลชน

        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์ คุณครูสุดารัตน์ นามลายทอง

สัมภาษณ์ คุณครูสุดารัตน์ นามลายทอง
คณะกรรมการด้านสื่อมวลชนท้องถิ่น
        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์ คุณบุญเกิด ซื่อตรง

สัมภาษณ์ คุณบุญเกิด ซื่อตรง
ผู้รับผิดชอบงานด้านสถานที่

        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์ คุณนิเวศน์ ประทุมตรี

สัมภาษณ์ คุณนิเวศน์ ประทุมตรี
ผู้รับผิดชอบงานด้านอาหาร

        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สัมภาษณ์ ตัวแทนนัีกเรียน คริสต์ - พุทธ โรงเรียนมารีย์วทิยา

สัมภาษณ์ ตัวแทนนัีกเรียน คริสต์ - พุทธ โรงเรียนมารีย์วิทยา
      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ติดต่อสอบถาม :
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

386 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-262-281 ,FAX 044-255-667 ต่อ 200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครราชสีมา