สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย  3  จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย  3  จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย  3  จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย  3  จังหวัด คือ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

คลิ๊กที่นี่ เพื่อร่วมแสดงความยินดี

คำแนะนำ
เมื่อเปิดหน้าเวบ ขึ้นมาแล้ว ให้รอสักครู่ ภาพการถ่ายทอดสด จะปรากฏขึ้นมา หากสัญญาณภาพกระตุก(อาจจะเป็นสีเขียว) ให้คลิกที่ปุ่ม Stop แล้วคลิกที่ปุ่ม Play อีกครั้งเพื่อทำการชมใหม่
หากไม่ต้องการ ชม ให้สามารถ คลิกที่ปุ่ม Stop ได้เลย และหากต้องการ ชมต่อ ก็คลิกที่ปุ่ม Play ได้เลยและหากต้องการชม ภาพใหญ่ขึ้น สามารถชมผ่าน Windows Media Player โดยคลิกที่

พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหาร

แผนที่การเดินทาง

กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก