ขอบคุณข้อมูลจากวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

สงฆ์ MEP คิดอย่างไร
คณะสงฆ์ MEP  คิดอย่างไร
กับวันเวลา 350 ปี ที่ผ่านมา

MEP พลีชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า
นำเสนอ เรื่องราว พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ซึ่งทำงานในประเทศไทยในปัจจุบันทั้งชีวิต...อุทิศแด่ประเทศไทย

โดย..คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

กำหนดการงานฉลอง 350 ปี
กำหนดการงานฉลอง 350 ปี
คณะ มิสซังต่างประเทศ แห่งกรุงปารีส ( MEP ) ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมาของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 
“วัดนักบุญยอแซฟ ศูนย์กลางของมิสซังสยาม

เตรียมความพร้อมก่อนฉลอง
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
เตรียมความพร้อมก่อนการฉลอง 350 ปี MEP

สัมภาษณ์คุณพ่อ ยัง มารี ดัีงโตแนล
เจ้าคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

ความภูมิใจของเจ้าภาพ ลูกวัดน.ยอแซฟ อยุธยา
ลูกวัดนักบุญยอแซฟ ภูมิใจกับการได้มีส่วนร่วมกับกับการจัดงานฉลอง 350 ปี MEP

สัมภาษณ์คุณพ่อ สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
เลขานุการ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

แผนที่เส้นทางการเดินทาง
แผนที่การเดินทาง
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

เริ่มต้น MEP ในประเทศไทย
จุดเริ่มต้นของคณะ MEP
ในประเทศไทย

แผนผังการจัดงาน
แผนผังการจัดงาน 350 ปี MEP
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา