หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บรรพ 5  ทรัพย์สินฝ่ายโลกของพระศาสนจักร

ลักษณะ ๑ การได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ลักษณะ ๒ การบริหารทรัพย์สิน

ลักษณะที่ ๓  สัญญา และโดยเฉพาะ การจำหน่ายจ่ายโอน

ลักษณะ ๔ พินัยกรรมศรัทธาโดยทั่วไปและกองทุนมูลนิธิศรัทธา