เล่ม 1 กำเนิดพระศาสนจักร

พระจิตเจ้าทรงเลือกสรรชาวอิสราเอล - การแพร่ธรรมของเปาโลและบาร์นาบัส

เล่ม 2 ศตวรรษที่ 1-2

สังคายนาครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม - ลำดับเหตุการณ์สำคัญในศตวรรษที่ 1-2

เล่ม 3 การเบียนเบียนในศตวรรษที่ 3-4

พระศาสนจักรในช่วงต้นศตวรรษที่ 3 - เซบาสเตียน

เล่ม 4 การขยายตัวไปทางภาคตะวันตก

ภาพลักษณ์ของพระศาสนจักร - การต่อต้านคนต่างศาสนา