เช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล :

ร.ร.ของอัครสังฆมณฑล |ร.ร.ของคณะนักบวช |สามเณราลัย และสถานฝึกอบรมนักบวช| คณะนักบวช ชาย - หญิง

อัสสัมชัญ (แผนกมัธยม)

ที่อยู่

26 ซ.โอเรียนเต็ล  ถ.เจริญกรุง40  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2630-7111 ถึง 25

เบอร์โทรสาร

0-2237-7769

อัสสัมชัญ (แผนกประถมศึกษา)

ที่อยู่

90/1 ซ.สาธร 11  ถ.สาธรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาธร  กรุงเทพมหานคร  10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2675-6970  ถึง 84

เบอร์โทรสาร

0-2212-2310

อัสสัมชัญพาณิชยการ

ที่อยู่

141 ซ.สาทร 13  ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2675-5075 ถึง 81

เบอร์โทรสาร

0-2675-5083

website

www.acc.ac.th

E-mail

infor@acc.ac.th

อัสสัมชัญคอนแวนต์<