เช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล :

ร.ร.ของอัครสังฆมณฑล |ร.ร.ของคณะนักบวช |สามเณราลัย และสถานฝึกอบรมนักบวช| คณะนักบวช ชาย - หญิง

อัสสัมชัญ (แผนกมัธยม)

ที่อยู่

26 ซ.โอเรียนเต็ล  ถ.เจริญกรุง40  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2630-7111 ถึง 25

เบอร์โทรสาร

0-2237-7769

อัสสัมชัญ (แผนกประถมศึกษา)

ที่อยู่

90/1 ซ.สาธร 11  ถ.สาธรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาธร  กรุงเทพมหานคร  10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2675-6970  ถึง 84

เบอร์โทรสาร

0-2212-2310

อัสสัมชัญพาณิชยการ

ที่อยู่

141 ซ.สาทร 13  ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2675-5075 ถึง 81

เบอร์โทรสาร

0-2675-5083

website

www.acc.ac.th

E-mail

infor@acc.ac.th

อัสสัมชัญคอนแวนต์

ที่อยู่

25 ซ.โอเรียนเต็ล  ถ.เจริญกรุง40  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2234-7779 , 0-2234-3095 , 0-2233-8871 , 0-2235-8608 , 0-26237 ถึง 8

เบอร์โทรสาร

 ทุกเบอร ์ต่อ 217

อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม (แผนกประถมศึกษา)

ที่อยู่

8  ถ.ประมวล  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2236-4330 , 0-2635-0136 ถึง 9

เบอร์โทรสาร

0-2653-0040

เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ที่อยู่

7  ถ.คอนแวนต์  แขวงสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2233-3832 , 0-2234-0561 , 0-2631-0084 ถึง 5

เบอร์โทรสาร

0-2236-1957

มารีย์อุปถัมภ์

ที่อยู่

42/72 ม. 5 ซ. ศรีเสถียร   ต. ไร่ขิง   อ. สามพราน  จ. นครปฐม  73210

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0414 , 0-2429-0789

เบอร์โทรสาร

0-2812-6306

website

www.fma.or.th

พระแม่มารี สาทร

ที่อยู่

247 ซ.จันทน์ 27 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2212-4513 ถึง 4 , 0-2211-3168 , 0-2212-3371 , 0-2212-0755 , 0-2212-8298 , 0-2212-9033
0-2674-9047 ถึง 9

เบอร์โทรสาร

0-2674-8170

E-mail

http://www.pmr.ac.th

พระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

ที่อยู่

2/1  ซ34   ถ.สาธุประดิษฐ์  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร   10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2294-1477 , 0-2682-1090 ถึง 2

เบอร์โทรสาร

0-2284-2744

 เซนต์ยอแซฟ ยานนาวา (วรสารพิทยา)

ที่อยู่

2094/1 ซ. ทวีวัฒนา  ถ. จันทน์   แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร  10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2678-4044  ถึง 5 , 0-2287-0843

เบอร์โทรสาร

0-2287-0844

วาสุเทวี

ที่อยู่

1110 ซ. วัดไผ่เงิน  ถ. จันทน์    แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร   10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2211-1773 , 0-2674-7095

เบอร์โทรสาร

0-2674-7096

พระแม่มารีพระโขนง

ที่อยู่

26 ซ. ศรีจันทร์  สุขุมวิท 67  แขวงพระโขนงเหนือ   เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

เบอร์โทรศัพท์

0-2392-9572 , 0-2381-4257

เบอร์โทรสาร

0-2714-0720

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

ที่อยู่

419/1389 ซ.ทิพวัล 30  ถ. เทพารักษ์   ต. เทพารักษ์  อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ   10270

เบอร์โทรศัพท์

0-2384-0444 , 0-2384-7491 ถึง 6

เบอร์โทรสาร

0-2384-0445

เซนต์โยเซฟบางนา

ที่อยู่

75 ม. 9  ซ.แบริ่ง  สุขุมวิท107   ต. สำโรงเหนือ   อ. เมือง  จ. สมุทรปราการ   10270

เบอร์โทรศัพท์

0-2361-3719 ถึง 20 , 0-2361-2967

เบอร์โทรสาร

0-2749-7265

ซางตาครู้สศึกษา

ที่อยู่

112 ซ.กุฎีจีน  ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทรศัพท์

0-2466-0347, 0-2465-7009 , 0-2465-0930 , 0-2466-6407, 0-2466-6672                             0-2472-0153-4

เบอร์โทรสาร

0-2472-0154

เซนต์โยเซฟทิพวัล

ที่อยู่

420/504  ก.หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270

เบอร์โทรศัพท์

0-2394-2128 , 0-2758-3884

เบอร์โทรสาร

0-2394-1737

พระกุมารเยซูวิทยา

ที่อยู่

763ซปุณณวิถีสุขุมวิท101แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์โทรศัพท์

0-2311-1546 , 0-2741-8550

เบอร์โทรสาร

0-2741-8220

ลาซาล

ที่อยู่

23 ม7 ซ.ลาซาล  สุขุมวิท 105   แขวงบางนา   เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260

เบอร์โทรศัพท์

0-2393-3510

เบอร์โทรสาร

0-2748-6855

พระหฤทัยพัฒนเวศน์

ที่อยู่

79 ซ.พัฒนเวศม ์3  สุขุมวิท 71   แขวงคลองตัน   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110

เบอร์โทรศัพท์

0-2391-5254 , 0-2381-7111 ถึง 2

เบอร์โทรสาร

0-2391-5254

พระหฤทัยคอนแวนต์

ที่อยู่

94 ถ.สุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร   10110

เบอร์โทรศัพท์

0-2671-9041 ถึง 5 , 0-2249-2888  (หอพัก)

เบอร์โทรสาร

0-2671-9045

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่อยู่

534  ถ.เพลินจิต  แขวงสวนลุมพินี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

เบอร์โทรศัพท์

0-2252-6316 , 0-2252-6523 ถึง 4  , 0-2254-9724

เบอร์โทรสาร

0-2255-2023

พระมหาไถ่ศึกษา

ที่อยู่

123/30   ซ.ร่วมฤดี 5   ถ.วิทยุ   แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร   10330

เบอร์โทรศัพท์

0-2256-6414  , 0-2256-6408

เบอร์โทรสาร

0-2256-7627

ร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ที่อยู่

42 ม.4  ถ.รามคำแหง   สุขาภิบาล 3   เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510

เบอร์โทรศัพท์

0-2518-0320 ถึง 9 , 0-2916-6257 ถึง 86

 เบอร์โทรสาร

0-2518-0334

เซนต์คาเบรียล

ที่อยู่

565  ถ.สามเสน  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2243-0065

เบอร์โทรสาร

0-2243-2150

เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

ที่อยู่

92 ซ.มิตตคาม  ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2243-2619 , 0-2241-2604 ถึง 7

เบอร์โทรสาร

0-2241-2606

พระหฤทัยดอนเมือง

ที่อยู่

18/95  ม.1 ถ.สรงประภา แขวงทุ่งสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

เบอร์โทรศัพท์

0-2566-1448 , 0-2566-1606 , 0-2566-1555 , 0-2928-2565

เบอร์โทรสาร

0-2566-1453 , 0-2566-4666 (บ้านพระสงฆ์)

ศูนย์อินเตอร์เน็ต

 0-2928-2569

E-mail:

administratio@ptd.ac.th

ปัญจทรัพย์ (ลาดพร้าว)

ที่อยู่

212  ซ.โชคชัยร่วมมิตร  ถ.วิภาวดี-รังสิต  แขวงสามเสนนอก เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10320

เบอร์โทรศัพท์

0-2276-8636 , 0-2691-4869 ถึง 70
0-2277-2902 (บ้านซิสเตอร์),
0-2277-3793 (บ้านพระสงฆ์)

เบอร์โทรสาร

0-2276-8007

ปัญจทรัพย์ (มีนบุรี)

ที่อยู่

39 ม.6 ซ.รามคำแหง 184 ถ.รามคำแหง  แขวงมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร 10510

เบอร์โทรศัพท์

0-2518-0516 ถึง 7 , 0-2518-0236 ถึง 7

เบอร์โทรสาร

0-2518-0267

เซนต์ดอมินิก

ที่อยู่

1526 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   10310

เบอร์โทรศัพท์

0-2252-6220  , 0-2252-5426 , 0-2251-0258 , 0-2652-7477 ถึง 80

เบอร์โทรสาร

 0-2652-7470 , 0-2652-7476

อาชีวะดอนบอสโก

ที่อยู่

1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

เบอร์โทรศัพท์

0-2652-9625 ถึง 44

เบอร์โทรสาร

0-2255-2291

 สมาคมศิษย์เก่า

 เบอร์โทรศัพท์

0-2652-7872

 เบอร์โทรสาร

0-2652-7872

บกนิตยสารดอนบอสโก

เบอร์โทรศัพท์

0-2652-9646

เบอร์โทรสาร

0-2251-1451

ซางตาครู้สคอนแวนท์

ที่อยู่

448  ถ.เทศบาลสาย 1   แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600

เบอร์โทรศัพท์

0-2465-0954  , 0-2890-0977 ถึง 9

เบอร์โทรสาร

0-2465-4786

อัสสัมชัญธนบุรี

ที่อยู่

30 ม.3  หมู่บ้านเศรษฐกิจ   แขวงบางไผ่  เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร   10160

เบอร์โทรศัพท์

0-2807-9555-63

เบอร์โทรสาร

0-2421-8121

เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่

128  ถ.ศุภกิจตหน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

เบอร์โทรศัพท์

0-3853-5481 ถึง 6 0-3851-4010  (บ้านครูต่างประเทศ)

เบอร์โทรสาร

0-3853-5487

พระหฤทัยนนทบุรี

ที่อยู่

59/25  ม.1 ซ.พระแม่มหาการุณย์ ถ.ติวานนท์   ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี  11120

เบอร์โทรศัพท์

0-2961-5685 , 0-2961-6585 , 0-2961-3617 ถึง 8

เบอร์โทรสาร

0-2961-6586

เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์เมืองทอง

ที่อยู่

39/4   ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี   11120

เบอร์โทรศัพท์

0-2980-8528 ถึง 34

เบอร์โทรสาร

0-2980-8535 ถึง 36

บ้านมารีพิทักษ์  (คณะรักกางเขน ณ จันทบุรี) (สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน)

ที่อยู่

57/18  ซ.ทรงสะอาด  ถ.วิภาวดี-รังสิต 20 ตลาดยาว  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2277-0980 , 0-2277-5675

อนุบาลหทัยนิรมล

ที่อยู่

547 ซ.ชุ่มชื่น ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศัพท์

0-2379-3592

เบอร์โทรสาร

0-2379-3614

*

(ภายใต้การอำนวยการของ มูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์)