เช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูล :

ร.ร.ของอัครสังฆมณฑล |ร.ร.ของคณะนักบวช |สามเณราลัย และสถานฝึกอบรมนักบวช| คณะนักบวช ชาย - หญิง

อัสสัมชัญศึกษา

ที่อยู่

22-23 ซ.โอเรียนเต็ล  ถ.เจริญกรุง 40   เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2234-2720 , 0-2235-6583 , 0-2235-7492 , 0-2630-6063 ถึง 4

เบอร์โทรสาร

0-2630-6062

website

www.as.ac.th

E-mail

assumsuksa@as.ac.th

 กุหลาบวิทยา

ที่อยู่

1334 ซ.วานิช 2   ถ.โยธา  แขวงตลาดน้อย   เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร   10100

เบอร์โทรศัพท์

0-2266-5775 ถึง 6

เบอร์โทรสาร

0-2639-0130

website

www.kularbwittaya.ac.th

 กุหลาบวัฒนา

ที่อยู่

1328 ซ.วานิช 2   ถ.โยธา  แขวงตลาดน้อย   เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100

เบอร์โทรศัพท์

0-2234-3759 , 0-2266-4543

เซนต์หลุยส์ศึกษา

ที่อยู่

215/2 ถ.สาทรใต ้ แขวงสาทร   เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2212-4500 ถึง 1

เบอร์โทรสาร

0-2212-4500

เซนต์ไมกิ้ล

ที่อยู่

46 ซ.เซนต์หลุยส์ 1 ถ.สาทรใต้   แขวงสาทร  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2211-8413

เบอร์โทรสาร

0-2212-0856

เปรมฤดีศึกษา

ที่อยู่

1112 ซ.วัดไผ่เงิน  ถ.จันทน์   แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2212-5438,0-2211-3391,0-2211-7369

เบอร์โทรสาร

0-2211-3391

เซนต์ราฟาแอล

ที่อยู่

5 ซ. 22 ราฟาแอล 1  ถ.ท้ายบ้าน   ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10280

เบอร์โทรศัพท์

0-2701-6174 ถึง 5 , 0-2701-8513 , 0-2395-0319

เบอร์โทรสาร

0-2701-8625

สามัคคีสงเคราะห์

ที่อยู่

399 ถ.อาจณรงค์   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110

เบอร์โทรศัพท์

0-2249-9587 ถึง 8

เบอร์โทรสาร

0-2249-4900

E-mail

bangon@shc.ac.th

คอนเซ็ปชัญ

ที่อยู่

165  ซ.มิตตคาม   ถ.สามเสน (11)   แขวงวชิรพยาบาล   เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร   10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2243-0064

เบอร์โทรสาร

0-2243-2617

โยนออฟอาร์ค

ที่อยู่

94 ซ.มิตตคาม   ถ.สามเสน (11)   แขวงวชิรพยาบาล    เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2243-0057 ถึง 8  (อนุบาล)

เบอร์โทรสาร

0-2244-8349

website

www.joa.ac.th

E-mail

joa_school@yahoo.com

โยนออฟอาร์ค แผนกอนุบาล

ที่อยู่

94 ซ.มิตตคาม   ถ.สามเสน (11)   แขวงวชิรพยาบาล    เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2243-0059

เบอร์โทรสาร

0-2244-8692 , ครูใหญ่ 0-2244-8691

website

www.joa.ac.th

E-mail

่joakindergarten@yahoo.com

โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี

ที่อยู่

198 เชิงสะพานกรุงธนบุรี ถ.ราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2243-4287 ถึง 8 , 0-2243-5477 ถึง 8

เบอร์โทรสาร

0-2243-2615

website

www.jat.ac.th ,  www.thai.net/joanofarcs

E-mail

่j_arc@hotmail.com

 แม่พระฟาติมา

ที่อยู่

5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง    แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10320

เบอร์โทรศัพท์

0-2245-0580 , 0-2246-4767 , 0-2247-9180 , 0-2248-2232

เบอร์โทรสาร

0-2642-9902

บ้านฟาติมา (สถานรับเลี้ยงเด็ก)

เบอร์โทรศัพท์

0-2247-8359 , 0-2247-9227

พระมารดานิจจานุเคราะห์

ที่อยู่

48 ม.5 ซ.โอฬาร 2  ถ.สุขาภิบาล 1  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร   10240

เบอร์โทรศัพท์

0-2733-4060 ถึง 9 (แผนกประถม - มัธยม) 
0-2733-4071 ถึง 2 (แผนกอนุบาล)

เบอร์โทรสาร

0-2733-4070

ซางตาครู้สศึกษา

ที่อยู่

112 ซ.กุฎีจีน  ถ.เทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทรศัพท์

0-2465-0930 , 0-2466-6671 , 0-2472-0153 ถึง 4

เบอร์โทรสาร

0-2472-0154

ประชานารถ

ที่อยู่

485  ถ.นครเขื่อนขันธ์ฝั่งซ้าย  ต.ตลาด   อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

0-2462-5105 , 0-2818-4270 ถึง 1

เบอร์โทรสาร

0-2462-5105

แม่พระประจักษ์

ที่อยู่

ซ.วุฒากาศ 47 แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10150

เบอร์โทรศัพท์

0-2468-1691 , 0-2468-4825

เบอร์โทรสาร

0-2875-5108

ตรีมิตรวิทยา

ที่อยู่

83 ม.3 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 13  แขวงคลองขวาง   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160

เบอร์โทรศัพท์

0-2865-2012-4

เบอร์โทรสาร

0-2875-5108

พระแม่สกลสงเคราะห์

ที่อยู่

45 ม.5   ถ.เทศบาล 11 ต.โสนลอย   อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี   11110

เบอร์โทรศัพท์

0-2571-7220 , 0-2571-7049 , 0-2571-1777 , 0-2571-2491

เบอร์โทรสาร

0-2571-7768

พระวิสุทธิวงส์

ที่อยู่

3 ม.5 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี   12150

เบอร์โทรศัพท์

0-2563-1014 , 0-2563-1227

เบอร์โทรสาร

0-2563-1241

เซนต์เทเรซา

ที่อยู่

63 ม.4 ถ.สังฆสันติสุข  แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530

เบอร์โทรศัพท์

0-2543-1238 ถึง 9 , 0-2988-3525 , 0-2988-2897 ถึง 8

เบอร์โทรสาร

0-2988-3526

มาเรียลัย

ที่อยู่

53 ม.2   ถ.ประชาพัฒนา  แขวงทับยาว   เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520

เบอร์โทรศัพท์

0-2172-9742

เบอร์โทรสาร

0-2326-9329 ต่อ 214

เซนต์แอนโทนี่

ที่อยู่

129  ถ.สรรค์ประศาสน์   ต.หน้าเมือง   อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา  24000

เบอร์โทรศัพท์

0-3851-1075

 เบอร์โทรสาร

0-3851-1075

ดาราสมุทร

ที่อยู่

66/1/1 ม.2  ต.คลองนครเนื่องเขต   อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา  24000

เบอร์โทรศัพท์

0-3859-3194 , 0-3884-7258

เบอร์โทรสาร

0-3884-7259

มารดานฤมล

ที่อยู่

45 ม.12  ซ.สมัครนรการ  ถ.บางนา-ตราด   ต.บางวัว  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

เบอร์โทรศัพท์

(0-3883-0409 ถึง 10

เบอร์โทรสาร

0-3853-1219 , 0-3853-2232

นักบุญเปโตร

ที่อยู่

20 ม.3 ซ.วัดโรมัน   ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม   73110

เบอร์โทรศัพท์

0-3429-2144 ถึง 5 (ธุรการ/การเงิน),
0-3429-2147 (อนุบาล)
0-3428-7392 (บ้านซิสเตอร์)

เบอร์โทรสาร

0-3438-5886

บอสโกพิทักษ์

ที่อยู่

27 ม.13   ถ.เพชรเกษม ก.ม.62   ต.โพรงมะเดื่อ   อ.เมือง   จ.นครปฐม  73000

เบอร์โทรศัพท์

0-3438-7061 , 0-3437-7683 , 0-3437-7366 , 0-3437-7936

เบอร์โทรสาร

0-3437-7684

อันนาลัย

ที่อยู่

79 ม.4   ต.บางหญ้าแพรก   อ.เมือง   จ.สมุทรสาคร   74000

เบอร์โทรศัพท์

0-3449-7156 , 0-3481-8708 , 0-3481-8709

เบอร์โทรสาร

0-3449-7158

ยอแซฟอุปถัมภ์

ที่อยู่

1/2 ม.4  ถ.เพชรเกษม   ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน   จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0112 ถึง 5, 0-3431-1871, 0-3432-2872 ถึง 3

เบอร์โทรสาร

0-2429-0109

ราษฎร์บำรุงศิลป์

ที่อยู่

ฆ 10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา   ต.เสนา  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  13110

เบอร์โทรศัพท์

0-3520-1589 , 0-3521-6543

เบอร์โทรสาร

0-3520-1598

เซนต์เทเรซาแสงทอง

ที่อยู่

28 ม.5   ต.หน้าโคก   อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา  13120

เบอร์โทรศัพท์

0-3579-4311 ถึง 2

เบอร์โทรสาร

0-3579-4311

เซนต์จอห์น บัปติสต์

ที่อยู่

5 ม.6  ต.บ้านแถว  อ.เสนา   จ.พระนครศรีอยุธยา   13110

เบอร์โทรศัพท์

0-3520-1175 , 0-3520-1971

เบอร์โทรสาร

0-3520-1971

website

www.stjohnbpchurch.catholic.or.th

E-mail

stjohnbpchurch@hotmail.com

ยอแซฟ

ที่อยู่

30 ม.11  ต.สำเภาล่ม   อ.พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา   13000

เบอร์โทรศัพท์

0-3524-2589 , 0-3524-3379 , 0-3532-1445

เบอร์โทรสาร

0-3532-1446 ต่อ 145

 ไตรราชวิทยา

ที่อยู่

3 ม.1  ต.ไม้ตรา   อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา  13190

เบอร์โทรศัพท์

0-3574-1051 ถึง 2

เบอร์โทรสาร

0-3574-1051

มาลาสวรรค์พิทยา

ที่อยู่

303 ม.3  ถ.สุวรรณศร   ต.บ้านนา  อ.บ้านนา   จ.นครนายก   26110

เบอร์โทรศัพท์

0-3738-1021 , 0-3732-3943

เบอร์โทรสาร

0-3738-1021

นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี

ที่อยู่

129 ม.8  ถ.สุวรรณศร   ต.ศรีกะอาง    อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110

โทรศัพท์

0-3730-6732 ถึง 3

เบอร์โทรสาร

0-3730-6111

แม่พระประจักษ์

ที่อยู่

14 ม.4   ต.ต้นตาล  อ.สองพี่น้อง   จ.สุพรรณบุรี  72110

เบอร์โทรศัพท์

0-3553-1160 , 0-3554-2605 , 0-3554-2610

เบอร์โทรสาร

0-3553-1983

ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

ที่อยู่

134  ถ.มาลัยแมน   ต.อู่ทอง  อ.อู่ทอง   จ.สุพรรณบุรี  72160

เบอร์โทรศัพท์

0-3555-1407 , 0-3555-1976 ถึง 7

เบอร์โทรสาร

ทุกเบอร์   0-3555-1407 , 0-3555-1976 ถึง 7

การบริหารจัดการสุขภาพเซนต์ หลุยส์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ที่อยู่

215 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-26755000 ต่อ 7207-8