ประมวลภาพ ชุดที่ 1ประมวลภาพ ชุดที่ 2ประมวลภาพ ชุดที่ 3 | ประมวลภาพ ชุดที่ 4 | ประมวลภาพงานฉลอง 25 ปี

ประมวลภาพพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ( หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ )

ประวัติพระคุณเจ้ามีชัย กิจบุญชู

ฯพณฯพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ( เดิมชื่อ ฮั่วเซี้ยง )

เกิด

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1929 ที่หมู่บ้านวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม

บิดา มารดา

ยอแซฟ ยู่ฮง และมารีอา เคลือบ กิจบุญชู

พี่น้อง

พี่น้องทั้งหมด   8 คน เป็น ชาย 7 คน เป็นหญิง 1 คน
พระคุณเจ้าเป็นบุตรคนที่ 5 ของครอบครัว

ศีลล้างบาป

ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
วันที่รับศีลล้างบาป 26 มกราคม ค.ศ.1929
ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 3939   นามนักบุญ ไมเกิ้ล  โดย คุณพ่อ อันตน  เดชังป์
พ่อทูนหัว ไมเกิ้ล  ง่อเซ็ง

ศีลกำลัง

ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
วันที่รับศีลกำลัง 1 สิงหาคม  ค.ศ.1937
โดย  พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส

การอบรมเลี้ยงดู

เป็นครอบครัวที่มีความศรัทธามาก และผลจากการเลี้ยงดูอย่างดีจากบิดามารดา จึงเป็นเด็กดีไม่มีปัญหา ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าอย่างมาก จากการบอกเล่าจากพี่สาวของท่านเล่าว่า “ท่านเป็นเด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อย สอนง่าย รับการตักเตือนง่าย การทำงานทำการก็มีความเรียบร้อย และที่สำคัญมีความตั้งใจเรียนดีมาก แต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเด็กขี้อาย”

ลักษณะเด่น

ท่านได้ใกล้ชิดวัดมาตั้งแต่เด็กโดยมีหน้าที่ช่วยมิสซาสม่ำเสมอ ท่านจึงต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อไปวัดทุกเช้า เพื่อช่วยมิสซา และในวัยเด็กท่านเป็นสมาชิกของคณะพลศีล โดยได้รับความรักเอ็นดูจากรุ่นพี่ๆ เพราะท่านเป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริง ยิ้มเสมอ และเป็นที่รักของรุ่นน้องๆ ด้วยเพราะท่านเป็นคนใจดี ลักษณะทางกายที่สะดุดตามีสองประการคือ ลักยิ้มที่มีความโดดเด่น และ มีขวัญ 3 ขวัญ แต่ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดคือ ความโดดเด่นทางจรรยา คือ มีความศรัทธาและมีความอ่อนน้อมสุภาพเสมอ จนกระทั่งคุณครูสุทิน เต่งตระกูล คุณครูคนหนึ่งของท่านในสมัยเด็กถึงกับออกปากกับผู้ปกครองของเด็กชายฮั่วเซี้ยงว่า “น่าจะให้บวชเรียนเป็นพระสงฆ์ เพราะมีนิสัยเหมาะมาก แม้แต่คุณพ่อลาร์เก และคุณพ่อยอลี ก็เห็นเช่นเดียวกันในเรื่องความเด่นชัดเรื่องนี้ของท่าน” และในที่สุด ด.ช.ฮั่วเซียง จึงตัดสินใจเดินตามรอยของผู้เป็นลุง (คุณพ่อ เทโอฟิล) เข้าบ้านเณรที่บ้านเณรศรีราชาตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบเท่านั้น  เมื่อเรียนจบที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพรานแล้ว ท่านมีความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนๆในหลายๆด้าน เช่น การเรียน การเล่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงเป็นที่ชอบพอรักใคร่ของบรรดาเณรทั่วไป

ประวัติการศึกษา

 

ปี ค.ศ. 1935-1940

เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม จบชั้นประถมปีที่ 4 (เลขประจำตัว 718)

ปี ค.ศ. 1940

เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร (สามเณราลัยพระหฤทัย) ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 1 (เรียนไม่จบ เนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน จึงย้ายไปเรียนที่บ้านเณรบางช้าง)

ปี ค.ศ. 1941-1944

เรียนที่บ้านเณรพระหฤทัยบางช้าง สมุทรสงคราม เป็นเวลา 4 ปี จบชั้นมัธยมปีที่ 4

ปี ค.ศ. 1945-1947

เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี จบชั้นมัธยมปีที่ 6

ปี ค.ศ. 1948-1953

เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี สอนเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ได้รับตำแหน่งตั้งให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนดาราสมุทร

ปี ค.ศ. 1953-1959

เรียนที่วิทยาลัยโปรปากันดาฟีเด กรุงโรม จบปริญญาโท สาขาปรัชญา และ เทววิทยา ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่บ้านเณรปรอปากันดาฟีเด กรุงโรม โดยพระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน พร้อมกับพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง (มรณภาพ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985)