ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

Thumbnail Image Table
HDSC_1.JPG
24/7/2556 16:02:20

Size (KB)  :  97 KB
HDSC_2.JPG
24/7/2556 16:02:13

Size (KB)  :  89 KB
HDSC_3.JPG
24/7/2556 16:03:16

Size (KB)  :  77 KB
HDSC_4.JPG
24/7/2556 16:03:01

Size (KB)  :  61 KB
HDSC_5.JPG
24/7/2556 16:03:05

Size (KB)  :  65 KB
HDSC_6.JPG
24/7/2556 16:04:57

Size (KB)  :  64 KB
HDSC_7.JPG
24/7/2556 16:03:17

Size (KB)  :  72 KB
HDSC_8.JPG
24/7/2556 16:03:29

Size (KB)  :  84 KB
HDSC_9.JPG
24/7/2556 16:03:30

Size (KB)  :  74 KB
HDSC_10.JPG
24/7/2556 16:03:59

Size (KB)  :  106 KB
HDSC_11.JPG
24/7/2556 16:04:01

Size (KB)  :  104 KB
HDSC_12.JPG
24/7/2556 16:04:02

Size (KB)  :  93 KB
HDSC_13.JPG
24/7/2556 16:04:17

Size (KB)  :  56 KB
DSC_1.JPG
24/7/2556 16:02:02

Size (KB)  :  143 KB
DSC_2.JPG
24/7/2556 16:02:03

Size (KB)  :  143 KB
DSC_3.JPG
24/7/2556 16:02:04

Size (KB)  :  123 KB
DSC_4.JPG
24/7/2556 16:02:05

Size (KB)  :  170 KB
DSC_5.JPG
24/7/2556 16:02:06

Size (KB)  :  174 KB
DSC_6.JPG
24/7/2556 16:02:08

Size (KB)  :  160 KB
DSC_7.JPG
24/7/2556 16:02:09

Size (KB)  :  163 KB
DSC_8.jpg
24/7/2556 16:02:10

Size (KB)  :  134 KB
DSC_9.JPG
24/7/2556 16:02:12

Size (KB)  :  161 KB
DSC_10.JPG
24/7/2556 16:02:14

Size (KB)  :  142 KB
DSC_11.jpg
24/7/2556 16:02:15

Size (KB)  :  122 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6