ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

Thumbnail Image Table
DSC_108.JPG
24/7/2556 16:04:37

Size (KB)  :  176 KB
DSC_109.JPG
24/7/2556 16:04:39

Size (KB)  :  123 KB
DSC_110.JPG
24/7/2556 16:04:40

Size (KB)  :  114 KB
DSC_111.JPG
24/7/2556 16:04:41

Size (KB)  :  182 KB
DSC_112.jpg
24/7/2556 16:04:42

Size (KB)  :  177 KB
DSC_113.JPG
24/7/2556 16:04:44

Size (KB)  :  108 KB
DSC_114.JPG
24/7/2556 16:04:45

Size (KB)  :  136 KB
DSC_115.JPG
24/7/2556 16:04:47

Size (KB)  :  150 KB
DSC_116.JPG
24/7/2556 16:04:48

Size (KB)  :  141 KB
DSC_117.JPG
24/7/2556 16:04:50

Size (KB)  :  153 KB
DSC_118.JPG
24/7/2556 16:04:51

Size (KB)  :  143 KB
DSC_119.JPG
24/7/2556 16:04:53

Size (KB)  :  81 KB
DSC_120.JPG
24/7/2556 16:04:54

Size (KB)  :  147 KB
DSC_121.JPG
24/7/2556 16:04:55

Size (KB)  :  129 KB
DSC_122.JPG
24/7/2556 16:04:58

Size (KB)  :  92 KB
DSC_123.JPG
24/7/2556 16:05:00

Size (KB)  :  100 KB
DSC_124.JPG
24/7/2556 16:05:01

Size (KB)  :  164 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6