หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ถามมา - ตอบไป

 

การเดินรูป 14 ภาค มีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับเทศกาลมหาพรตครับ ?

 

ในเทศกาลมหาพรตคริสตชนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเป็นพิเศษครับ ?

 

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก วาเลนไทน์ มีความสำคัญอะไรกับคาทอลิกหรือเปล่า?

 

พ่อแม่อุปถัมภ์ ในชีวิตคริสตชน สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องมีหรือไม่?

 

คริสเตียนแตกต่างจากคาทอลิกอย่างไร ?

 

ขาดมิสซาถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าครับ ?

 

ลักษณะของคาทอลิกที่เห็นเด่นชัด ต่างจากคนทั่วๆไป ดูได้อย่างไรคะ?

 

กว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุญราศีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ ?

 

การโปรศีลเจิมคนไข้ผู้ที่จะรับศีลหรือญาติจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะ ?

 

อยากทราบหลักคำสอนที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีครับ ?