www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สมโภชพระกายพระโลหิตวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016 คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า หลังพิธีแห่ศีลไปยังพลับพลาด้านข้างวัด