www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เขียนโดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 31
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีฉลองครบ 25 ปี และ 50 ปี คณะพระหฤทัยฯ เขียนโดย Super User 90
รับชมบันทึกการเสวนาสตรีในรอบ 450 ปี ของคริสตศาสนาในประเทศไทย เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 38
ปฏิญาณตนครั้งแรกภคินีใหม่คณะพระหฤทัยฯ เขียนโดย Super User 90
พิธีรับเสื้อภคินีของนวกเณรี คณะพระหฤทัยฯ เขียนโดย Bangon Mathurotsuwan 69
วันรวมพลนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เขต 5 เขียนโดย Palapon Limsuthapoch 64
สมาคมสตรีไทยคาทอลิกทำกิจกรรมที่บ้านปรานี เขียนโดย ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ 42
อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 19 เขียนโดย Varintorn Hema 71
การศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัดของสมาชิกเขต 4 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขียนโดย bec bkk 72
พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสวัดพระบิดาเจ้าทิพวัล เขียนโดย Manoj Sukavat 54