www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน 2018 เขียนโดย Joseph Apiwat 20
พิธีโปรด " ศีลกำลัง เขต 1 " 2018 เขียนโดย นิพัฒน์ สิริพรรณยศ 45
แผนกสุขภาพอนามัยประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 เขียนโดย Wandee Promyam 51
สถิติคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2018 / พ.ศ.2561 เขียนโดย หนังสือปฏิทินคาทอลิก 95
ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก2018 เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 267
กำหนดวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประจำปี 2561 เขียนโดย หนังสือปฏิทินคาทอลิก 148
ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 / 2561 เขียนโดย แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ 96
งานจิตตาภิบาลเพื่อโรงเรียน เขียนโดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 100
คนหูหนวกคาทอลิก แบ่งปันพระวาจา เขียนโดย hugo 46
ประชุมคณะกรรมการบริหาร แผนกพระคัมภีร์ เขียนโดย ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 75