www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีต้อนรับคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูตคนใหม่

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2022 คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร เจ้าอาวาสวัดเซนต์โธมัส อัครสาวก (อดีตผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายฯ) ได้เชิญคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายฯ คนใหม่ ร่วมประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เพื่อแบ่งปันงานและโครงการของแต่ละแผนกให้คุณพ่อได้รับทราบโดยสังเขป และส่งต่อมอบหมายงานให้แก่คุณพ่ออนุรัตน์อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นมีพิธีการกล่าวต้อนรับคุณพ่อ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
     โอกาสนี้ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งหน้าที่ใหม่และยินดีต้อนรับคุณพ่ออนุรัตน์ อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ณ โอกาสนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณพ่อให้เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและได้รับการชี้นำที่ถูกต้องโดยองค์พระจิตเจ้าในการทำงานเพื่อประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไป