หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ประมวลภาพพิธีปลงศพพระสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน

ประวัติพระสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน

คำไว้อาลัยของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ภาพ/ข่าว : ปีเตอร์ไทยแลนด์

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2007 เวลา 10.00น. มีพิธีมิสซาปลงศพพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน อดีตพระสังฆราชสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

ก่อนหน้านั้นมีพิธีสวดภาวนาและมิสซาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ศาลาอเนกประสงค์ ปี 2000 ตั้งแต่วันที่ 24-27 กรกฎาคม พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เดินทางไปวางพวงหรีดและคารวะศพพระคุณเจ้าคายน์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากพระคุณเจ้าไม่สามารถไปร่วมในพิธีมิสซาปลงศพได้ เพราะต้องไปเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร    ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันฝังศพพอดี

ในพิธีมิสซาปลงศพเริ่มต้นด้วย พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนัคคีโอ ฯพณฯ   เอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำประเทศ ไทย อ่านสาสน์ไว้อาลัยจากสันตะสำนักที่ส่งมาถึงพระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน ต่อจากนั้นพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้กล่าวต้องรับผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะจากหน่วยงานต่างๆของราชการ บรรดาพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ  และผู้มีเกียรติทุกท่าน และเริ่มพิธีมิสซา

หลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแล้วได้เคลื่อนศพของพระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อนไปยังสุสาน ซึ่งขณะนั้นแดดร้อนมาก แต่บรรดาสัตบุรุษก็ยังไปร่วมอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอย ใครมีร่มก็กางร่ม เนื่องจากบริเวณสุสานไม่สะดวกจึงให้บรรดาพระสงฆ์วางดิน และดอกไม้บนโลงศพ และบรรดาสัตบุรุษวางไว้บนถาดที่จัดเตรียมไว้

พระสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อนได้เริ่มงานเสริมสร้างพระศาสนจักรในสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นระยะเวลา 27 ปี บัดนี้ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายนายชุมพาบาลคนใหม่ เพื่อนำทางไปยังพี่พระเป็นเจ้าแสดงใหม่ผ่านทางพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯขอร่วมใจกับพี่น้องสัตบุรุษของสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โอกาสสูญเสียพระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงในการสานต่อพันธกิจ ตามที่พระเป็นเจ้าจะประทานแนวทางให้กับพระสังฆราชหลุยส์จำเนียร ต่อไป

อนึ่งในพิธีปลงศพครั้งนี้คาดว่ามีพระสงฆ์ 200 องค์ สัตบุรุษ 3,500 คน