หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ที่มา : หนังสือที่ระลึกพิธีปลงศพพระสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อ่น วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2007

1.กำเนิด

พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน เกิดที่บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) เป็นบุตรของ นายคาร-นางจันที แสนพลอ่อน เมื่ออายุได้ 5 ขวบ นายคาร   ผู้เป็นบิดาได้จากไป สองปีต่อมา นางจันที มารดาได้จากไปอีก ทิ้งให้พระคุณเจ้า และน้องสาวอยู่ในความอุปการคุณของยาย

2.กระแสเรีย

พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน ได้รับการศึกาขั้นต้นที่บ้านเณรพระหฤทัยหนองแสง จังหวัดนครพนม   และได้ศึกษาต่อที่บ้านเณรบางนกแขวก อำเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม   ภายใต้การอบรมดูแลของคณะซาเลเซียน จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่บ้านเณรใหญ่ เยเนรัล คอลเลจ บู เลาตีกุส ปีนังประเทศมาเลเซียจนจบหลักสูตร

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) โดยพระสังฆราชมิแชล มงคล (อ่อน)ประคองจิตที่สนามหน้าอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

3. ประวัติการทำงาน

ค.ศ.1957-1958ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ค.ศ. 1959-1961อาจารย์ภาษาอังกฤษโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่

ค.ศ. 1961-1962ดูงานและช่วยงานอภิบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ค.ศ. 1962-1967อธิการและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่

ค.ศ.1967-1969อธิการโรงเรียนวรสารพิทยา กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
และช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้

ค.ศ. 1969-1976 อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ครูใหญ่ ผู้จัดการโรงเรียนยอแซฟ ท่าแร่

ค.ศ. 1976-2005เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย สกลนคร  (สักการสถานดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า  และดวงหทัยนิรมลของพระมารดามารีอา)

ค.ศ. 1977-1980อุปสังฆราช

23 เม.ย.1980ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

16 ก.ค.1980ได้รับอภิเษกที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โดย พระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ โดยมีพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์   แห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี   และพระสังฆราชลอเรนซ์   เทียนชัย สมานจิต แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้ช่วยอภิเษก

วาระสุดท้ายแห่งชีวิต

พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์ประจำตัว คือ นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล เมื่อวันที่7 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 นายแพทย์สมบูรณ์ได้ตรวจพบเนื้อร้ายในตับของพระคุณเจ้า และแนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษาอย่างละเอียดในโรงพยาบาล พระคุณเจ้าได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   กรุงเทพฯ แพทย์ลงความเห็นว่า เป็นโรงมะเร็งในตับ และแนะนำให้พระคุณเจ้าพักผ่อนในความดูแลของแพทย์   แต่พระคุณเจ้ายังคงยืนยันที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาตามกำหนดที่วางเอาไว้ ทุกคนจึงอดห่วงไม่ได้ แต่ด้วยความเชื่อในพระเจ้า   และไว้ใจคำเสนอวิงวอนของบุญราศีที่ 7 แห่งสองคอน พระคุณเจ้ามีอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

ในวันที่ พระคุณจ้าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาต้องนั่งรถเข็นไป แต่เดินทางกลับมาเหมือนคนปกติ และยังคงทำหน้าที่เป็นนายชุมพาบาลอย่างเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ แม้ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่ลาออกจากการเป็นพระสังฆราชผู้ปกครอง ก็ยังคงไปร่วมงานฉลองวัด และงานพิธีต่างๆ อยู่เสมอ รวมถึง      การสอนภาอังกฤษให้แก่สามเณรที่บ้านเณรฟาติมาซึ่งพระคุณเจ้าทำหน้าที่อาจารย์อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2007 หลังเป็นประธานพิธีมิสวาขอบพระคุณหน้าศพ มารดาของคุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล ณ ศาลาปิติมหาการุญ ท่าแร่ พระคุณเจ้ามีอาการอ่อนเพลี ทางอัครสังฆมณฑลได้ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ได้เดินทางกลับอัครสังฆมณฑลเพื่อพักราตัวที่บ้านริมหนองหาร   อีกทั้งเพื่อเตรียมฉลองนักบุญลอเรนซ์ ศาสนนามของพระคุณเจ้าที่ทางอัครสังฆมณฑลจะจัดให้

แต่เนื่องจากสุขภาพของพระคุณเจ้ายังไม่ดีขึ้น  ทางอัครสังฆมณฑลจึงให้พระคุณเจ้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนคร จนกระทั่ง เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2007เวลา 03.25น. พระเจ้าได้รับดวงวิญญาณของพระคุณเจ้าได้รับรางวัลและฉลองศาสนนามในสวรรค์ สิริอายุ 79 ปี