บาทหลวง ยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์
ตำแหน่ง :  อธิการบ้านเณร

บาทหลวงเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ
ตำแหน่ง :  รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ


บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ เอกพร นิตตะโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน


บาทหลวงเอมมานูแอล สหพล ตั้งถาวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ


บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
 

บาทหลวงเปาโลไพศาล  เต็มอรุณรุ้ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ