ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด

9 สิงหาคม 1972

วันเดือนปีบวช

3 มิถุนายน 2001

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

ที่อยู่

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
30 ม.11 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทรศัพท์

(บ้านพักพระสงฆ์) 0-3532-1447
(สำนักงานวัด) 0-3570-1526

เบอร์โทรสาร

0-3532-1449

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด