วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์

399 ถ.อาจณรงค์
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
จ. กรุงเทพฯ  10110
-----------------------------------------------------------------

 0-2249-9587-8

ตารางมิสซา

 0-2249-4900

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

บาทหลวงยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล


เมื่อคุณพ่อยอลีเป็นจิตตาธิการอารามพระหฤทัยอยู่นั้น ท่านสังเกตว่ามีคริสตังญวณบางคน  มาฟังมิสซาวันอาทิตย์ด้วยความศรัทธา  ท่านจึงเข้าไปสนทนากับเขาและทราบว่า มีคริสตังหลายครอบครัวอพยพมาจากวัดเกาะใหญ่, วัดอยุธยา, วัดสามเสนฯลฯ มาทำงานกลางคืน ในโรงฆ่าสัตว์ คริสตังเหล่านี้เป็นคนยากจน แต่ศรัทธายึดมั่นในพระ   ปลูกเพิงพักอยู่ใต้สะพานในเขตที่ดินขององค์การท่าเรือ

  เมื่อคุณพ่อยอลีไปเยี่ยมทำให้พวกเขายินดีเป็นอย่างยิ่ง   ท่านสงสารคริสตังเหล่านั้นและพิจารณาเห็นว่า   เพิงพักของนายทองอยู่ สุขสุทอง ดีกว่าของคนอื่นบ้าง พอที่จะใช้เป็นที่ประกอบพิธีมิสซาได้ จึงได้รายงานให้พระสังฆราชโชแรงทราบพระสังฆราชจึงได้อนุญาต ให้คุณพ่อยอลีทำมิสซาและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของนายทองอยู่ได้ทุกอาทิตย์  สัตบุรุษจึงช่วยกันดัดแปลงบ้านให้เหมาะที่จะใช้เป็นที่ถวายมิสซา   ช่วยกันตกแต่งจัดตั้งพระแท่น   และท่านก็เข้าไปทำมิสซาให้พวกเขาทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสัตบุรุษพากันมาจนเต็มบ้าน บางส่วนต้องยืนอยู่ข้างนอก

  • คุณพ่อยอลีสังเกตว่าหลังบ้านของนายทองอยู่มีที่ดินว่างเปล่า      จึงปรึกษากับสัตบุรุษเรื่องการสร้างวัดน้อยสักหลังหนึ่งพวกเขาจึงออกไปบอกบุญกับคริสตัง เขตตรอกจันทน์และเซนต์หลุยส์รวบรวมเงินได้ 7,000  กว่าบาท       สามารถสร้า งวัดน้อยใต้สะพาน ซึ่งพระสังฆราชโชแรงมาประกอบพิธีเสกปลายเดือนธันวาคม   1960  และถวายวัดนี้แด่     "แม่พระปฏิสนธินิรมล"
  • ในปี 1962 องค์การท่าเรือสั่งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใต้สะพานย้ายออกไปเสีย คุณพ่อยอลีจึงพยายามติดต่อซื้อบ้านจากนายสกล  สุขสุธี ซึ่งได้รับอนุญาตปลูกในเขตสลัมคลองเตย จนสำเร็จ เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นวัด  ชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียนคำ สอน ฯลฯ สัตบุรุษมาช่วยกันดัดแปลงและขยายให้เหมาะที่จะใช้เป็นวัดได้
  • ปี  1963 คุณพ่อยอลีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา   ดินแดง      คุณพ่อที่เป็นจิตตาธิการของอารามพระหฤทัยก็ได้มาดูแลวัดแม่พระปฏิสนธิ-นิรมลต่อไปตามลำดับ  นอกจากนี้ยังได้มีคุณพ่อจากคณะพระมหาไถ่มาดูแลวัดนี้ด้วยคือ คุณพ่อเอดดี้ และคุณพ่อเคน
  • ในปี   1974  คุณพ่อไมเออร์ ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโรงหมูนี้   ท่านมาดูแลอยู่ได้ไม่นานก็ถูกไล่ที่      เน ื่องจากองค์การท่าเรือขอที่ดินของวัดคืน ท่านได้พยายามวิ่งเต้นติดต่อกับองค์การท่าเรือก็ได้พบกับบุคคลผู้หนึ่งที่มีความกรุณาช่วยเหลือให้ที่ดินริมถนนอาจณรงค์เป็นที่สร้างโรงเรียน  ท่านจึงสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น  ชั้นบนใช้เป็นวัดและหอประชุมส่วนชั้นล่างใช้เป็นโรงเรียนทำพิธีเสกโดยพระอัครสังฆราช มีชัย กิจบุญชู สำหรับโรงเรียนมีชื่อว่า"โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์"
  • คุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์ (1999 - 2004 )
  • คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี ( 10 พฤษภาคม 2004 )) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
  • คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย  ( 2006 - 12 พฤษภาคม 2009 )ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี
  • คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล ( 13 พฤษภาคม 2009 - ปัจจุบัน ) ย้ายมาจากวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอา วาสองค์ปัจจุบัน ศึกษาต่อภายในประเทศด้านบริหารการศึกษา

update ข้อมูลล่าสุด วันที่ 28  มกราคม ค.ศ. 2010

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม