ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

วัน เดือน ปี เกิด

11 สิงหาคม 1963

วันเดือนปีบวช

30 พฤษภาคม 1993

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ ศึกษาต่อภายในประเทศด้านบริหารการศึกษา

ที่อยู่

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์
399 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์

0-2671-8242

เบอร์โทรสาร

0-2249-4900

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด