การติดตาม Update ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงคาทอลิก
ผ่านทาง Twitter http://twitter.com/catholiclive

  ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงคาทอลิก
  http://twitter.com/catholiclive

              

             ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเวบไซต์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.catholic.or.th ได้ทำ Twitter เพื่อทำการ Update ข้อมูลข่าวสารในแวดวงคาทอลิก ให้ได้ติดตามได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว โดยทุกท่านสามารถติดตามได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. ผ่านทาง www.catholic.or.th
  2. ผ่านทาง Twitter  http://twitter.com/catholiclive
  3. สำหรับท่านที่มีเวบไซต์เป็นของตนเอง สามารถนำโค็ตการ Update Twitter ไปใส่ไว้ในเวบไซต์ตัวเอง เพื่อติดตามได้ตลอดเวลา สำหรับท่านที่สนใจ สามารถ Download Code ดังกล่าวได้ที่ Link ด้านล่างครับ


     

 

 Join the conversation

Download Code