วันอังคารที่ 17 มกราคม 2012
 ระลึกถึง น.อันตร เจ้าอธิการ


บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง                                                               1 ซมอ 16:1-13

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ซามูเอลว่า ‘ท่านจะเป็นทุกข์ใจถึงซาอูลต่อไปอีกนานเท่าใดเล่า บัดนี้เราละทิ้งเขาไม่ยอมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอีกแล้ว? จงเอาน้ำมันมะกอกบรรจุใส่ขวดเขาสัตว์จนเต็ม และออกเดินทาง เราส่งท่านไปที่เมืองเบธเลเฮม ไปหาเจสซี เพราะเราเลือกบุตรคนหนึ่งของเขาเป็นกษัตริย์’ ซามูเอลทูลถามว่า ‘ข้าพเจ้าจะไปได้อย่างไรเล่า? ถ้ากษัตริย์ซาอูลทรงทราบเรื่อง ก็จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย’ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘จงเอาลูกโคตัวเมียตัวหนึ่งไปด้วย แล้วจงบอกว่า “ข้าพเจ้ามาถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า” ท่านจะเชิญเจสซีมาร่วมถวายบูชาด้วย แล้วเราจะบอกท่านว่าจะต้องทำอะไร ท่านจะต้องเจิมผู้ที่เราจะบอกนั้นให้เป็นกษัตริย์’

ซามูเอลก็ทำตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาไปที่เมืองเบธเลเฮม บรรดาผู้อาวุโสของเมืองออกมาพบเขาด้วยความหวาดกลัว ถามว่า ‘ท่านผู้ทำนาย ท่านมาดีหรือ?’ ซามูเอลตอบว่า ‘ข้าพเจ้ามาดี ข้าพเจ้ามาเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านทั้งหลายจงชำระตนให้บริสุทธิ์ แล้วมาร่วมถวายบูชากับข้าพเจ้าเถิด’ ซามูเอลให้เจสซี กับบุตรทำพิธีชำระตน แล้วเชิญให้มาถวายเครื่องบูชา

เมื่อเจสซีกับบุตรมาถึง ซามูเอลเห็นเอลีอับ ก็คิดว่า ‘ผู้ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้นี้คือผู้ที่จะต้องรับเจิม’ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า ‘อย่าสนใจมองแต่รูปร่างหน้าตา หรือความสูงของเขา เพราะเราไม่เลือกเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มอง มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมองจิตใจ’ แล้วเจสซีเรียกอาบีนาดับมาพบซามูเอล ซามูเอลก็ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกคนนี้ด้วย’ เจสซีพาชัมมาห์เข้ามา แต่ซามูเอลก็กล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกคนนี้เช่นกัน’ เจสซีพาบุตรทั้งเจ็ดคนมาพบซามูเอลทีละคน แต่ซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกคนเหล่านี้เลย’ ซามูเอลถามเจสซีว่า ‘บุตรชายของท่านมาหมดแล้วหรือ?’ เจสซีตอบว่า ‘ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่’ ซามูเอลสั่งเจสซีว่า ‘จงส่งคนไปตามเขามาเถิด เราจะไม่นั่งรับประทานอาหารจนกว่าเขาจะมา’ เจสซีจึงส่งคนไปตามมา เด็กหนุ่มนั้นมีผมแดง ดวงตางดงาม และรูปร่างดี องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘จงลุกขึ้น เจิมเขาเถอะ เป็นคนนี้แหละ!’

ซามูเอลก็เอาขวดเขาสัตว์ที่บรรจุน้ำมันมะกอกมาเจิมดาวิดต่อหน้าบรรดาพี่ชาย พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับดาวิด ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ส่วนซามูเอลออกเดินทางกลับไปที่เมืองรามาห์

พระวรสารนักบุญมาระโก                                                                             มก 2:23-28


วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลี บรรดาศิษย์ที่เดินทางอยู่ด้วยเด็ดรวงข้าว  ชาวฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า “ทำไมศิษย์ของท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่า” พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่า กษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำสิ่งใดขณะที่มีความยากลำบากและหิวโหย 26พระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า เมื่ออาบียาธาร์เป็นมหาสมณะ ได้เสวยขนมปังที่ตั้งถวาย ซึ่งใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น พระองค์ยังทรงให้ผู้ติดตามกินอีกด้วย”
แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า “วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต ดังนั้น บุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันสับบาโตด้วย”

ข้อคิด

วันนี้ เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันนี้ ในปี 2249 เป็นวันเกิด ของเบนจามิน แฟรงคลิน ผู้ค้นพบประจุไฟฟ้าในอากาศ ประดิษฐ์สายล่อฟ้า วันนี้ ในปี 2484 เกิดเหตุการณ์ "ยุทธนาวีที่เกาะช้าง" กองเรือรบราชนาวีไทยเข้าปะทะต่อสู้กับกองเรือรบฝรั่งเศสที่ล่วงล้ำเข้าสู่น่านน้ำด้านจังหวัดตราดจนได้รับชัยชนะ และ ณ วันนี้ เป็นวันฉลองนักบุญอันตน เจ้าอธิการสุดยอดรูปแบบของการเป็นฤาษี นักพรต  ณ วันนี้ ในพระคัมภีร์ ดาวิดได้รับการเจิมและมีบทบาทสำคัญต่อมา  ณ วันนี้ในพระคัมภีร์ พระเยซูยังคงสอนต่อไป  พี่น้อง จงขอบคุณพระสำหรับวีรบุรุษมากมายที่เป็นแบบฉบับที่ดีแก่เราคริสตชน