ปี 2011 | ปี 2012 | ปี 2013

วัน เดือน ปี

บทเทศน์ปี A

 

16 มีนาคม 2014

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

 

9  มีนาคม  2014

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

2 มีนาคม 2014

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

 

23 กุมภาพันธ์ 2014

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

 

16 กุมภาพันธ์ 2014

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

 

9  กุมภาพันธ์  2014

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

 

2 กุมภาพันธ์ 2014

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร  (วันนักบวช)

 

26 มกราคม 2014

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

19 มกราคม 2014

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

 

12 มกราคม 2014

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

 

5  มกราคม  2014

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

 

1  มกราคม  2014

วันสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า

 

29 ธันวาคม  2013

วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

24 ธันวาคม  2013

สมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซากลางคืน)  

 

22 ธันวาคม  2013

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

15 ธันวาคม  2013

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

8  ธันวาคม 2013

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

1 ธันวาคม  2013

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า