ห้องเอกสาร

แวดวงคาทอลิก

บำรุงศรัทธา

บริการ

เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประวัติประมุข

 

วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

พระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ตารางมิสซา

 

โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010

สำนักวาติกัน

สักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

แผนอภิบาล ค.ศ. 2010- 2015

รายการแสงธรรม

Vatican News Update

sms bible ข้อความพระคัมภีร์บนมือถิอ

Catholiclive

facebook catholiclive

ห้องภาพ ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ปฏิทินกิจกรรม

ตารางมิสซาวัดต่าง  ๆ

สารวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารส่งเสริมกระแสเรียก

Catholic Business Executives Group

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนตุลาคมปี 2013

 

 

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบเสียงคุณพ่อพงศ์เทพ 27 ตุลาคม 2556

 

 ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2556

 

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556

 

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 20 ตุลาคม 2556

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013 อาทิตยที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

คนบาปในวัด

 

 ตามเรามา : สายประคำนำชีวา ส่งเสริมศรัทธาต่อพระแม่มารีอา ออกอากาศ : วันที่ 20 ตุลา คม 2556/2013

 

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013   / ประมวลภาพ

 

อบรมผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ รุ่นเยาว์ เขต 5

 

พระวาจาวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2556

 

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ศัตรูของชาวอิสราแอล ออกอากาศ : วันที่ 20 ตุลาคม 2556/2013

 

 นานาสาระ : คุณศิริกุล คุณปรีชา ปิติสันต์/คุณJIMMY LOZARE ออกอากาศ : วันที่ 20 ตุลาค ม 2556/2013

 

 กรุงวาติกันเตรียมต้อนรับผู้แสวงบุญมาร่วมงานวันครอบครัวจำนวน 150,000 คน

 

 พระรูปพระเยซูเจ้าที่สูงที่สุดในประเทศอินเดียดึงดูดผู้คนต่างความเชื่อเข้ามาแสวงบุญ

 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะศิลปินผู้ช่วยเหลือคนจน โดยวาดภาพเหมือนถวายแ ด่พระองค์

 

 วันฉลองพระนางมารีอา : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเ บเนดิกต์ที่ 16 จะต้อนรับพระรูปพระมารดาแห่งฟาติมา

 

จัดอบรมให้ความรู้ พระสมณลิขิตเตือน ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปเนดิกต์ที่ 16 เรื่องพระวาจาขององค์พระเจ้า

 

 รายการแสงธรรม : "งานเฉลิมฉลองปีแห่งความเชื่อ ตอน 2" ออกอากาศวันที่ 20ต.ค.56

 

  อ่านทั้งหมด

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013     เวลา 10.00 น. คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ เจ้าอาวาส และคุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
                                      
อ่านต่อ...

 

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013

 

อบรมผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ รุ่นเยาว์ เขต 5

 

ผู้นำวิถีชุมชนวัดประเทศภาคพื้นเอเชีย...ดูงานวิถีชุมชนวัด ที่วัดนักบุญเปโตร  สามพราน

 

จัดอบรมให้ความรู้ พระสมณลิขิตเตือน ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปเนดิกต์ที่ 16 เรื่องพระวาจาขององค์พระเจ้า

 

ต้อนรับครูคาทอลิกฟิลิปปินส์

 

ชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดประชุมผู้แทนองค์กรแพร่ธรรม เดือนตุลาคม

 

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาและแบ่งปันประสบการณ์เดือนตุลาคม

 

                                             อ่านทั้งหมด

 

ประมวลภาพฉลองวัดเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

ประมวลภาพวันแพร่ธรรมสากล "ความเชื่อต้องได้รับการแบ่งปันออกไป" ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 

ประมวลภาพฉลอง 25 ปีอารามคาร์แมล สามพรานและพิธีเสกอาคารใหม่ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน เวลา 10.30น.

 

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ เวลา 10.00น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน

 

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก เวลา 10.30น. พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ ประธาน

 

  อ่านทั้งหมด

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ค.ศ.2015  ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็?น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

:: จัดทำโดยแผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ::

             ปีแห่งความเชื่อ
การประกาศ "ปีแห่งความเชื่อ" พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้เรา คริสตชนค้นให้พบ "ประตูแห่งความเชื่อ" ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิญญาณ ซึ่งเริ่มต้นในโลกนี้แล้วจบลงในอีกโลกหนึ่?งซึ่งเป็นสวรรค์นิรันดร์ และสิ่งที่ต้องการสำหรับการเดินทางระหว่าง?สองโลกนี้มีอยู่เพียงก้าวเดียว คือ การก้าวไปกับพระคริสตเจ้า

คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ 1-31 ตุลาคม 2013

คริสตชนไทยได้เริ่มต้นเข้าไปมีส่วนร่วมกับคริสตชนทั่วโลก ในการสวดสายประคำ เป็นกรณีพิเศษในเดือนตุลาคมของทุกๆปี โดยโครงการในประเทศไทยใช้ชื่อว่า โครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ’” ส่วนในระดับนานาชาติโครงการนี้ใช้ชื่อว่า “วันสายประคำโลก” หรือ ในภาคภาษาอังกฤษ “World- Wide-Day of Rosary"

ดาวน์โหลดรายละเอียดและ โปสเตอร์ได้ที่นี่ครับ

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าตกเป็นเหยื่อความโลภเด็ดขาด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนต้องไม่ตกเป็นเหยื่อความโลภ เฉพาะอย่างยิ่งโลภในเงินทอง เพราะมีหลายครอบครัวต้องแตกหักพังทลาย เพราะสมาชิกครอบครัวทะเลาะกันเรื่องเงินๆทองๆ
                                                                                         ที่มา Pope Report
                                                                                              
อ่านต่อ...

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7 ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ)

1. ความเป็นปุถุชนคนธรรมดา 2. พระองค์ไม่ทรงเคยกลัว  3. พระสันตะปาปานักเดินทาง 4. พระองค์ผู้น้อมขอโทษ 5. นักบุญใครก็เป็นได้ 6. เยาวชน 7. การเ สวนากับศาสนาต่างๆ
                                                                                                    
อ่านต่อ...

               ที่มา : เว็บไซต์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม

 

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับชีมืด “จงยิ้ม เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีภายในที่มาจากการรู้จักองค์พระเยซูเจ้า”

 

คุณพูดถึงพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างไรบ้าง?

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบคำถามบรรดาเยาวชนเมืองอัสซีซี : การแต่งงานและดำเนินชีวิตพระสงฆ์ ต่างก็เป็นวิถีชีวิต

 

โป๊ปฟรังซิส: "การประกาศพระวรสารใหม่คือการก้าวไปเสวนากับคนที่มีความเชื่อต่างจากเรา"

 

  อ่านทั้งหมด

สายประคำ สายสัมพันธ์แห่งจิตวิญญาณ

อิสรภาพในศีลอภัยบาป

พระคัมภีร์ปกป้องคุณจากบาป

พระแม่มารีย์ผู้มีพระทัยอ่อนหวาน

หากเราไม่สวดสายประคำแม่พระจะจำเราได้หรือเปล่า

ถวายเกียรติแด่พระแม่

อ่านทั้งหมด

VDO ทั่วไป

VDO ทั่วไป

 

รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 13 ตุลาคม 2556

 

นานาสาระ : คุณภักดิ์พิบูลย์ อัศวานนท์/คุณมงคล หงสิริมงคลกุล ออกอากาศ : วันที่ 13 ตุลาคม 2556/2013

VDO ทั่วไป

VDO ทั่วไป

 

เปิดโลกพระคัมภีร์ : จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้ง ออกอากาศ : วันที่ 13 ตุลาคม 2556/2013

 

ตามเรามา : การศึกษาพระคัมภีร์แบบวิธีบีบลีโอดรามา ออกอากาศ : วันที่ 13 ตุลาคม 2556/2013

 

 

 

 ดูทั้งหมด

สาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่องการฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค.ศ. 2012-2015

วิถีชุมชนคริสตชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาระของการประกาศข่าวดี
จัดทำโดย สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คาทอลิกเมล์

search catholic

 

การแข่งขันพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest  ครั้งที่ 3”

 

ประกาศ !!  สังฆมณฑลจันทบุรี  ขอเลื่อนการฉลองวัดแม่พระลูกประคำ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2013 และ งดการเสกสุสานวัดแม่พระลูกประคำ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013  เนื่องจากน้ำท่วมหนัก

 

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนตุลาคมปี 2013

 

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสานศานติคาม” วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม  2557/2014

 

ปฎิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม

 

เสกสุสานวัดนักบุญเปาโล บ้านนา และ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013

 

ตารางเวลาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ  พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนพฤศจิกายน “การภาวนาและทำงานอภิบาลในประสบการณ์ชีวิตสงฆ์”

 

คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ 1-31 ตุลาคม 2013

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมดนตรีสัญจร 999 ( ครั้งที่ 8 ) ในหัวข้อเรื่อง "วิวัฒนาการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรคาทอลิก 

 

คณะกรรมการ In One Accord ร่วมกับกรมส่งเสิรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการอบรมการบรรยายเรื่อง “บทเพลงประสานเสียงแห่งความเชื่อ ต่างมุมโลก”

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

                         อ่านทั้งหมด

 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
โดยบาทหลวงวิทยา แก้วแหวน

 

 

วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 13
อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
โดยบาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร

 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 13
อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา   (วันแพร่ธรรมสากล)
โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

 

 

Lectio เดือนตุลาคม
พระเยซูเจ้าทรงนำของประทานชิ้นใหญ่มาสู่โลก
โดยพระคุณเจ้าประธานศรีดารุณศี ล

 

 

ข่าวดีลูกา 18:9-14
อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์

 

 

พระวาจาทรงชีวิตเดือนตุลาคม
"อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ (โรม 13.8)
 

 

 

กลุ่มแบ่งปันรำพึงพระคัมภีร์
ผลของความเชื่อต่อชีวิตของเรา
  
 โดย พอลแมรี่ สุวิช

 

 

ดวงตะวัน วันเวลากับพระวาจา วันอาทิตย์ ปี C
อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

โดย วัดพระกุมารเยซู

 

 

Bible Diary    2013
พระคัมภีร์เดือนตุลาคม
 

 

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัด เดือนตุลาคม

 “ ผู้สร้างสันติ ก็เป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า”   ( มัทธิว 5.9 )
 
โดย คณะกรรมการส่งเสริมวิถีชุมชนวัดสำนักนโยบายสภาพระสังฆราช
 

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม

 

สังฆมณฑลนครสวรรค

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธาน

 

สังฆมณฑลจันทบุร

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แผนอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011 - 2015

วิถึชุมชนวัด  BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย

ห้องเอกสาร

ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน จ.นครปฐม

วิทยาลัยแสงธรรม

หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


แผนอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ฉบับเต็ม ค.ศ. 2011- 2015

 

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อพระอาณาจักรสวรรค์

 

สำหรับผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน

 

ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น

 

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร จึงจะ "เข้าใจ"

 

ค่านิยมพระวรสาร 12 ประการ : กุญแจแห่งความสุข

  อ่านทั้งหมด

 

ใต้ปีกในคืนหนาวเย็น

 

สุนัขจิ้งจอกและแมว

 

สิ่งที่ขอเอาติดตัวไป

 

ผู้ปลิดวิญญาณ

 

 น่าคิดน่าทำ

  อ่านทั้งหมด

 

ใครสอนให้ชาวอินเดียนเผ่าพื้นเมืองเรียนรู้การรักษาโรค

 

เด็กชายและเทวดา

 

  เพื่อนบ้านผู้ซื่อสัตย์

 

ทดสอบปัญญา

 

Bible  CEOทักษะในการทำงานร่วมกัน

 

 อ่านทั้งหมด

ติดต่อ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โทร.02-237-5277 โทรสาร.0-2233-8159 E-mail : webmaster@catholic.or.th