Share |

แหล่งที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่  นิตยสารราย 2 เดือน
ฉบับที่ 180 ปีที่ 31 พฤศจิกายน -  ธันวาคม 2011/2554

* จงให้มากกว่าที่ผู้รับต้องการ และทำอย่างหน้าชื่นตาบาน

* จงพูดกับคนที่ถึงแม้จะอายุน้อยกว่า แต่เขาก็มีความสำคัญเท่ากัน

* เมื่อกล่าวคำว่า ‘ฉันรักเธอ’ จงหมายความตามนั้นจริงๆ

* เมื่อกล่าวคำว่า ‘ขอโทษ’ จงสบตาเขาด้วย

* จงพูดให้ช้า แต่ต้องคิดให้เร็ว

* อย่าหัวเราะเยาะความฝันของผู้อื่น คนที่ไม่มีฝันก็เหมือนไม่มีอะไร

* ในเหตุการณ์ขัดแย้ง ชี้แจงอย่างยุติธรรม ไม่มีการตะโกนใส่กัน

* อย่าตัดสินคนเพียงเพราะญาติๆของเขา

* จงจำไว้ว่า สองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือความรักและความสำเร็จ
ล้วนต้องมีการเสี่ยง

* เมื่อพ่ายแพ้ จงอย่าสูญเสียบทเรียนไปด้วย

* จงอย่าให้ความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ มาทำลายมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่

* ทันทีที่รู้ตัวว่าทำผิด ลงมือแก้ไขทันที

* จงยิ้มเวลารับโทรศัพท์ ผู้ฟังจะเห็นได้จากน้ำเสียงของเรา

* เมื่อรู้ว่าผิด จงคิดแก้ไข เมื่อรู้ถึงบุญคุณใคร จงรีบตอบแทน

* เรือนร่างไม่นานก็หย่อนยาน ความดีต่างหากที่อยู่ยาวนานและคงทน

* ดูคนที่การกระทำ ดูผู้นำที่การเสียสละ

* เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือได้

* จงเตือนตนของตนให้พ้นผิด  จงเตือนจิตคิดได้ใครจะเหมือน

*ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน   ตนแชเชือนใครจะช่วยให้ป่วยการ

* อยู่ร่วมกันสำคัญคือน้ำใจ อยู่กับคนหมู่ใหญ่ จงจำไว้ต้องสามัคคี

* เป็นมะเร็งที่กาย เป็นภัยต่อชีวิต

*เป็นมะเร็งที่ความคิด เป็นพิษต่อสังคม

* น้ำไหลเปลี่ยนใจปลา เงินตราเปลี่ยนใจคน

* มิตรภาพจะราบรื่น ถ้าเคารพในความแตกต่าง มิใช่ชื่นชมในความคล้ายคลึงกัน

*ตราบใดที่ทะเลยังมีคลื่น อย่าคาดหวังความราบรื่นบนเส้นทางชีวิต

* ความเชื่อเพียงนาทีเดียว ทำให้เราได้รับจากพระเจ้า มากกว่าตะโกนอธิษฐานตลอดทั้งคืน