ดาวน์โหลดสารมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 โอกาสรณรงค์ในเทศกาลมหาพรต ประจำปี 2013 “เรารู้และเชื่อในความรัก ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา” ( 1 ยน 4 : 16 )

 

ดาวน์โหลด โปสเตอร์ ในเทศกาลมหาพรต

 

แนวคิดมิสซาวันอาทิตย์ในเทศกาลมหาพรต  สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 5  แบ่งปันโดย คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย

 

ร่วมเดินทาง 40 วัน กับพระเยซูคริสตเจ้า สู่จิตตารมณ์ที่แท้จริง ของมหาพรต

 

ข้อกำหนดของพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่อง การจำศีลในเทศกาลมหาพรต

 

ความหมายของเทศกาลมหาพรต

 

ความหมายของ “เถ้า”

 

วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต