บทภาวนาที่คนสวดทุกวินาที

1. สมัยพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน (ค.ศ.1674-1696) สมัยอยุธยา
อาเวมารีอา เต็มอานิสงส์
พระอยู่แห่งนาง นางสมบุญยิ่งกว่านางทั้งหลาย
ด้วยอุทรแห่งนาง พระองค์เจ้าเยซูสมบุญยิ่งกว่าทั้งหลาย
ซางตามารีอา แม่พระ
ช่วยวิงวอนพระ โปรดเราคนบาป
แต่บัดนี้ และเมื่อเราจะตาย อาแมน--------------------------------------------------------------------------------

2. สมัยพระสังฆราชปาเลอกัว (ค.ศ.1841-1862) สมันรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4
อาเว มารีอา ท่านประกอบด้วยอานิสงส์
พระองค์จำเริญ อยู่กับท่าน ซึ่งมีบุญยิ่งกว่าสตรีทั้งหลาย
และพระมหาเยซู บุตรอุทรของท่าน
ทรงบุญยิ่งกว่าทั้งปวง
ซางตามารีอา ท่านพุทธมารดาของพระองค์
ขอช่วยวิงวอน เพราะข้าพระเจ้าคนบาปทั้งหลายนี้เถิด
บัดนี้และ ณ กาละเมื่อจะตาย อาแมน

--------------------------------------------------------------------------------

3. สมัยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส (ค.ศ.1909-1947)
อาเวมารีอา ท่านประกอบด้วยอานิสงส์
พระองค์จำเริญอยู่กับท่าน ซึ่งมีบุญยิ่งกว่าสตรีทั้งหลาย
และพระมหาเยซูบุตรของท่าน
ทรงบุญยิ่งกว่าทั้งปวง
ซางตามารีอา พระมารดาของพระองค์
ขอช่วยวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าคนบาปทั้งหลายนี้เถิด
บัดนี้และ ณ กาละ เมื่อจะตาย อาแมน

--------------------------------------------------------------------------------

4. สมัยพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง (ค.ศ.1947-1965)

วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระสวามีสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงบุญนักหนา
สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

--------------------------------------------------------------------------------

5. สมัยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทวันทามารีย์ ฉบับปรับปรุง

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน
ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

--------------------------------------------------------------------------------

ภาษาอังกฤษแบบเก่า
Hail Mary full of grace
the Lord is with Thee'
Blessed art Thou among women
and Blessed is the fruit of thy womb,Jesus
Holy Mary mother of God,
Pray for us sinners now,
and at the hour of our death. Amen.

--------------------------------------------------------------------------------

และแบบที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นภาษาอังกฤษใหม่
Hail Mary full of grace,
the Lord is with you,
Blessed are you among women,
and Blessed is the fruit of your womb,Jesus
Holy Mary mother of God,
Pray for us sinners now,
and at the hour of our death. Amen.

--------------------------------------------------------------------------------

แบบภาษาละติน
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
ที่มา :อุดมศานต์ เดือนกันยายน 2001