หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

นับเป็นโค้งสุดท้ายและนะครับที่เราคริสตชน ก้าวเข้าสู่ การฉลองสมโภชปัสกา ด้วยการเตรียมจิตใจมาตลอด 40 วัน และวันอาทิตย์ที่  5 เมษายน 2009 เราจะร่วมใจกันในอาทิตย์พระทรมาน ( แห่ใบลาน ) เพื่อระลึกถึง การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ช่วยเรามวลมนุษยชาติให้ได้รับความรอด โดยการไถ่บาปขององค์พระเยซูเจ้า พระบุตรผู้ยิ่งใหญ่ และการเตรียมเข้าสู่ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ก็อย่าลืมที่จะตรียมจิตใจอย่างดี ร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ อย่างดีนะครับ จะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไร ลองมาอ่านที่นี่ดูครับ  ร่วมพิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ควรเตรียมตัวอย่างไร ?


พอดีกับการค้นหา รูปแบบใบลานในแบบต่าง ๆ เห็นการทำแบบใบลานที่น่าสนใจของคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน  เลยเก็บมาให้กับผู้ชมเว็บได้ทำกัน  เผื่อได้ไอเดียไปทำในวันอาทิตย์ใบลานที่จะถึงนี้ครับ แต่ก่อนทำ มาเข้าใจความหมายของการที่เราจะทำใบลานกันก่อนครับ

ความหมายของใบลาน
 
         ธรรมเนียมของชาวคริสต์คาทอลิก เมื่อผ่านเทศกาลมหาพรต เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเริ่มด้วย

       วันอาทิตย์ใบลาน ภาษาอังกฤษเรียก Palm Sunday หรือ Passion Sunday ก่อนวันสมโภชปัสกา

        ในภาษาไทย ลาน เป็นต้นไม้สกุล Corypha วงค์ palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น เรานำมาใช้แห่ก่อนเริ่มพิธีมิสซาในวันอาทิตย์พระมหาทรมาน เพื่อระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ทรงรับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์

       มธ. 21: 8 "ประชาชนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนบททางเดิน บางคนตัดกิ่งไม้มาวางตามทางเดิน"
       มก.11:8 "คนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนตามทาง บางคนปูกิ่งไม้"
       ยน.12:12-13 "ประชาชนจำนวนมาก…..ถือใบปาล์มออกไปรับเสด็จ"

       หลายวัดสัตบุรุษมักถักใบลานเป็นศิลปะ หรือกางเขน เมื่อแห่แล้วก็นำไปไว้ที่กางเขนในบ้าน หรือหิ้งพระ
    
 เมื่อใกล้ถึงเทศกาลมหาพรตปีต่อมา สัตบุรุษจะนำใบลานไปให้ที่วัด เพื่อเผาเป็นเถ้า และนำมาใช้ในวันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต

     ใบลาน เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ชัยชนะ การกลับคืนชีพ ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์ วิวรณ์ 7:9 กล่าวว่า "ข้าพเจ้าเห็นนิมิตประชาชนมากมายเหลือคณานับจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุกภาษา กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ และเฉพาะพระพักตร์ลูกแกะของพระเจ้า ทุกคนสวมเสื้อขาวถือใบปาล์ม

       ใบลานเป็นสัญลักษณ์หมายถึง จุดหมายของผู้ชอบธรรม
         สดุดี 92:12-13"ผู้ชอบธรรมจะเจริญงอกงามดั่งต้นอินทผลัม   จะเติบโตประดุจสนสีดาร์ แห่งเลบานอน ปลูกไว้ในบ้านของพระยาเวห์    เขาจึงเจริญงอกงามในท้องพระโรงของพระเจ้าของเรา"

มี 4 ขั้นตอน ครับ

มี 3 ขั้นตอน ครับ

มี 5 ขั้นตอน ครับ

 

ขอบคุณข้อมูล :  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ [ซิสเตอร์ซาเลเซียน]  ที่จะได้นำสิ่งดีๆ มาให้ได้ชมกันครับ