ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา สงเคราะห์เด็กต่างด้าว

 

๑ ( หนึ่ง ) เขต ๑ วัด ๑ ล่ามภาษามือ และ ๑ หัวใจ

 

แบ่งปันประสบการณ์คุณอรวรรณ ผลสมบูรณ์

 

เป็นคริสตชนไปทำไม?

 

ขอคุยด้วยคน

 

วิถีชุมชนวัด ขุมทรัพย์สวรรค์บนแผ่นดิน

 

ผู้มีชีวิตกับผู้ล่วงลับเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ

 

วิถีชุมชนวัด... เพื่อพระคริสตเจ้า... โดยพระศาสนจักรของพระองค์

 

ก้าวเดินไปในวิถีชีวิต “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” “บี.อี.ซี.”

 

ความหมายของการแต่งงานในมุมมองของประมวลกฎหมายพระศาสนจักร

 

วิถีชุมชนวัด ณ วันนี้

 

เส้นทางแห่งไม้กางเขน ... เส้นทางรักแห่งเทศกาลมหาพรต

 

การจำศีลอดอาหาร

 

มหาพรต

 

วิถีชุมชนวัดกับการก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน

 

มหาพรตวาระแห่งการระลึกถึง “ศีลล้างบาป”และปลุกจิตสำนึกการเป็น “คริสตชน”

 

เขาเรียกคุณว่าอะไร…

 

จากเทศกาลมหาพรต สู่ พิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

วิถีชุมชนวัด จากเป้าหมาย... และจะเดินไปด้วยกัน

 

วิถีชุมชนวัด… จิตตารมณ์แห่งความเป็นพี่เป็นน้องกัน

 

ทำไมผมถึงมาเป็นพระสงฆ์