หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

Adeste Fideles
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ( เนื้อเพลง )

 

Angels we have hear on high
โรจนาแด่พระเจ้า ( เนื้อเพลง )
Angels we have heard - (Rock)
เห็นดาวทอง ( เนื้อเพลง )

 

Ave Maria (Symphony)

 

Away in a Manger
องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทม ( เนื้อเพลง )

 

Deck the Holly

 

FROSTY2

 

FROSTY 1

 

God Rest Ye Merry ,Gentlemen- (Original)
พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ ( เนื้อเพลง )

 

Grandma Got Ran Over

 

Hang Belem
ถ้ำเบธเลแฮม ( เนื้อเพลง )

 

HRCMS

 

Jesu Joy - (String)

 

Jingle Bell Rock (sleigh)
 เพลงระฆัง ( เนื้อเพลง )

 

Joy to the World - (Rock)
พระทรงบังเกิด ( เนื้อเพลง )

 

MERRILY

 

Mom Kiss

 

O Holy Night
ชาวเราคริสตัง

 

OXmTree

 

RedNose

 

Rocking around the Christmas Tree

 

Rudolph The Red Nose

 

Santa Coming to Town
ซานตาครอสมาบ้านเรา ( เนื้อเพลง )

 

Silent Night - (Oboe)
คืนนั้นเงียบสนิท ( เนื้อเพลง )

 

SilverBell
ระฆังเงิน ( เนื้อเพลง )

 

The First  Noel
The First Noel - (String)
ทั่วโลกา ( เนื้อเพลง )

 

The Little Drummer Boy

 

We Three Kings
เราทั้งสามเป็นปราชญ์บูรพา ( เนื้อเพลง )

 

We Wish You - (Brass Band)
We Wish You a Merry Xmas
WeWishYou A Merry Xmas
ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส ( เนื้อเพลง )

 

What Child is This
What Child is this2
What Child is this3
กุมารนี้คือผู้ใด

 

White2Xmas
WhiteXmas

 

Wondrous Xmas

 

Adeste Fideles
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ( เนื้อเพลง )

 

Angels we have hear on high
โรจนาแด่พระเจ้า ( เนื้อเพลง )

 

Angels we have heard - (Rock)
เห็นดาวทอง ( เนื้อเพลง )

 

Ave Maria (Symphony)

 

Away in a Manger
องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทม ( เนื้อเพลง )

 

Deck the Holly

 

FROSTY2

 

FROSTY1

 

God Rest Ye Merry ,Gentlemen- (Original)
พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ ( เนื้อเพลง )

 

Grandma Got Ran Over

 

Hang Belem
ถ้ำเบธเลแฮม ( เนื้อเพลง )

 

HRCMS

 

Jesu Joy - (String)

 

Jingle Bell Rock (sleigh)
 เพลงระฆัง ( เนื้อเพลง )

 

Joy to the World - (Rock)
พระทรงบังเกิด ( เนื้อเพลง )

 

MERRILY

 

Mom Kiss

 

O Holy Night
ชาวเราคริสตัง

 

OXmTree

 

RedNose

 

Rocking around the Christmas Tree

 

Rudolph The Red Nose

 

Santa Coming to Town
ซานตาครอสมาบ้านเรา ( เนื้อเพลง )

 

Silent Night - (Oboe)
คืนนั้นเงียบสนิท ( เนื้อเพลง )

 

SilverBell
ระฆังเงิน ( เนื้อเพลง )

 

The First  Noel
The First Noel - (String)
ทั่วโลกา ( เนื้อเพลง )

 

The Little Drummer Boy

 

We Three Kings
เราทั้งสามเป็นปราชญ์บูรพา ( เนื้อเพลง )

 

We Wish You - (Brass Band) We Wish You a Merry Xmas
WeWishYou A Merry Xmas
ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส
( เนื้อเพลง )

 

What Child is This
What Child is this2
What Child is this3
กุมารนี้คือผู้ใด

 

White2Xmas
WhiteXmas

 

Wondrous Xmas