วัดต่างๆในประเทศไทย

  วัดประจำอาราม โรงเรียน วัดน้อย

  วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

กำหนดเวลามิสซาภาษาต่างๆในประเทศไทย

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 มีนาคม 2016

วัดในเขต 1

วัดในเขต 2

     อาสนวิหารอัสสัมชัญ
     วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
     วัดเซนต์หลุยส์
     วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
     วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
     วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์
     วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101
     วัดพระกุมารเยซู
     วัดพระมหาไถ่
     อารามพระหฤทัย คลองเตย
     วัดดอนบอสโก
   วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล
   วัดประจำอาคารเซนต์โธมัส

     วัดคอนเซ็ปชัญ
     วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
     วัดแม่พระฟาติมา
     วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่
     วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
     วัดแม่พระมหาการุณย์ เมืองนนท์
     วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
     วัดเซนต์จอห์น
     วัดนักบุญมาร์โก
     วัดแม่พระกุหลาบทิพย์
     วัดมารีสวรรค์และกลุ่มคริสตชนดอนเมือง
     วัดบ้านเซเวียร์

วัดในเขต 3

วัดในเขต4

     วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
     วัดดวงหฤทัยนิรมลของแม่พระ
     วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
     วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
     วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
     วัดศีลมหาสนิท สวนผัก
     วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ บางแค
 

     วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
     วัดนักบุญเทเรซา หนอกจอก
     วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
     วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
     วัดแม่พระฟาติมา บางวัว
     วัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
     วัดนักบุญเปาโล บ้านนา
     วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

วัดในเขต5

วัดในเขต6

     วัดนักบุญเปโตร นครชัยศรี
     สักการสถานบุญราศีคพ.นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
     วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
     วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
     วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
     วัดนักบุญอันนา ท่าจีน
     วัดนักบุญอันเดร บางภาษี
     วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก  

     วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
     วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
     วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
     วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
     วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
     วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง
     วัดนักบุญลูกา อู่ทอง
     วัดนักบุญบาร์โทโลมิว ดอนตาล
   วัดนักบุญคลารา สุพรรณบุรี

หมายเหตุ : หากตารางมิสซาไม่ตรงกับที่วัดของท่าน กรุณาแจ้งมายัง webmaster@catholic.or.th หรื อ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โทร.0-2237-5277  หรือ Fax : 0-2233-8159  ขอบคุณมากครับ