ติดต่อวัด : โทร 0-3883-0109

พิธีกรรม

วัน/เดือน

เวลา

ภาษา

หมายเหตุ

มิสซาเช้า (วันธรรมดา)

จันทร์-เสาร์

06.30 น.

ไทย

 

มิสซาเย็น (วันธรรมดา)

 

 

 

 

พิธีนพวาร

อาทิตย์

10.00 น.

ไทย

 สวดสายประคำ,นพวารแม่พระ
นิจจานุเคราะห์

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

ศุกร์

08.00 น.

ไทย

มิสซานักเรียน

พิธีแห่แม่พระ

 ทุกอาทิตย์
แรกของเดือน

10.30 น.

ไทย

หลังมิสซา

มิสซาวันอาทิตย์

มิสซาที่ 1 (วันอาทิตย์)

 

09.00 น.

ไทย

 

เทศกามหาพรต สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

การเดินรูป 14 ภาค
ในเทศกาลมหาพรต

อาทิตย์

08.30 น.

ไทย

ก่อนมิสซา

  วันอาทิตย์ใบลาน

 

  08.30น.

ไทย

 

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

 

19.30 น.

ไทย

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

 

19.30 น.

ไทย

15.00น.เดินรูป14ภาค

  วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 

  19.30 น.

ไทย

 

วันอาทิตย์ปัสกา

 

08.30น.

ไทย

 

เทศกาลพระคริสตสมภพ

มิสซาวันคริสตมาส (กลางคืน)

24 ธันวาคม

19.30 น.

 ไทย

 

มิสซาวันคริสตมาส (ตอนเช้า)

25 ธันวาคม

08.30 น.

 ไทย

 

มิสซาส่งท้ายปีเก่า

31 ธันวาคม

17.30น.

 ไทย

 

มิสซาตอนรับปีใหม่

1 มกราคม

08.30 น.

ไทย

 

ฉลองวัด

 เสาร์ต้นตุลาคม

10.30 น.

 

 

เส้นทาง...การเดินทาง

ทางบก

 สาย

หมายเหตุ

  รถโดยสารประจำทาง (สาย)

  ทุกสายสู่ตะวันออก

ลงตลาดบางวัว และต่อมอเตอร์ไซต์เข้าวัด

  รถโดยสารปรับอากาศ (สาย)

 

 

 ทางน้ำ

 สาย

หมายเหตุ

  เรือ (สาย)

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันท11เมษายน 2011