ติดต่อวัด : โทร 0-2354-9091 ถึง 4, 0-2644-9854 ถึง 5

พิธีกรรม

วัน/เดือน

เวลา

ภาษา

หมายเหตุ

มิสซาเช้า (วันธรรมดา)

 

 

 

 

มิสซาเย็น (วันธรรมดา)

จันทร์ - ศุกร์

18.30 น.

ไทย

 

พิธีนพวาร (วันธรรมดา)

เสาร์

17.30 น.

ไทย

 

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

ศุกร์

06.30 น.
18.30 น.

ไทย

 

พิธีแห่แม่พระ

วันเสาร์แรกของทุกเดือน
หลังมิสซา

18.30 น.

ไทย

 

มิสซาวันอาทิตย์

มิสซาที่ 1 (วันอาทิตย์)

 

07.00 น.

ไทย

 

มิสซาที่ 2 (วันอาทิตย์)

 

09.00 น.

ไทย

 

มิสซาที่ 3 (วันอาทิตย์)

 

17.00 น.

ไทย

 

เทศกาลมหาพรต สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

การเดินรูป 14 ภาค
ในเทศกาลมหาพรต

 

15.00น.

 

 

  วันอาทิตย์ใบลาน

 

  09.00น.แห่ใบลาน

ไทย

มิสซาวันอาทิตย์ปกติ

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

 

19.00 น.

ไทย

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

 

15.30 น.

ไทย

 

   วันอาทิตย์ปัสกา

 

  20.00น.

ไทย

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 

07.00น.,09.00 น.
17.00น.

ไทย

 

เทศกาลพระคริสตสมภพ

มิสซาวันคริสตมาส (กลางคืน)

24 ธันวาคม

22.00 น.

ไทย

 

มิสซาวันคริสตมาส (ตอนเช้า)

25 ธันวาคม

09.00 น.

ไทย

 

มิสซาส่งท้ายปีเก่า

31 ธันวาคม

 

ไทย

 

มิสซาต้อนรับปีใหม่

1 มกราคม

 

ไทย

 

  ฉลองวัด

กรกฎาคม

 

 

 

เส้นทาง...การเดินทาง

ทางบก

 สาย

หมายเหตุ

  รถโดยสารประจำทาง (สาย)

ทุกสายที่ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

  รถโดยสารปรับอากาศ (สาย)

 

 

 ทางน้ำ

 สาย

หมายเหตุ

  เรือ (สาย)

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11เมษายน 2011