หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราลิงค์คาทอลิกสารบัญเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2011

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2011

19 ตุลาคม 2011

ขอเชิญร่วมเปิด - เสกวัดใหม่ วัดอัสสัมชัญ พัทยา วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 (แผนที่ไปวัดใหม่

26 ตุลาคม 2011

ประกาศผลการประกวดการประพันธ์เพลงในพิธีกรรม 2011”

8-9 กรกฎาคม 2011

พระเมตตาของพระเจ้า 8- 9 กรกฎาคม 2011

10 กรกฎาคม 2011

 " เปิดหลักสูตรอบรมการเล่นอิเล็กโทน สำหรับบทเพลงในพิธีกรรม"

9  กรกฎาคม 2011

ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

3 กรกฎาคม 2011

ฉลองครบรอบปีที่ 6 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

26 มิถุนายน 2011

ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

18 มิถุนายน 2011

ฉลองสักการสถาน หมู่บ้านโปตุเกส

20 พฤษภาคม 2011

มิซซา 100 วัน รำลึกถึงคุณพ่อแพทติน

20 เมษายน 2011

การเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26 ที่กรุงมาดริด ประเทศเสปน

7 เมษายน 2011

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดโครงการประกวดการประพันธ์เพลงในพิธีกรรม 2011

8 เมษายน 2011

เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 3  ทำไมเรารักพระสันตะปาปา

2- 3 เมษายน 2011

อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน “ทำอย่างไรเพื่อศาสนิกสัมพันธ์”

5 มีนาคม 2011

บ้านหทัยการุณย์ รำลึกคุณ 17 ปี

3 มีนาคม 2011

เปิดอบรมการสร้างและนำคณะนักขับร้องประสานเสียงในวัด(Basic 1) รุ่นที่2

5-6 มีนาคม 2011

ฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า

12 มีนาคม 2011

ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

12 มีนาคม  2011

ขอเชิญร่วมประชุมงานอภิบาลด้านครอบครัวของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

11 มีนาคม 2011

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามึในประเทศญี่ปุ่น

10 มีนาคม 2011

ขอเชิญร่วมคอนเสิร์ตเปิดตัวคณะนักร้อง Joseph Seminarian Chorale นักร้องชาย TTBB แห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม เวลา 19.30 น. ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน (ตรงข้ามฟาร์มจรเข้ สามพราน)

17 กุมภาพันธ์ 2011

เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนเพลงวัด

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2011

ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

2 กุมภาพันธ์ 2554

ซีดีเพลงชุดพิเศษ “ สุดแต่น้ำพระทัย”

28 มกราคม 2554

ขอเชิญรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ "พระคัมภีร์ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และข้อความเชื่อของคาทอลิก"

26 มกราคม 2554

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯขอร่มแสดงความเสียใจกับคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ที่ได้สูญเสีย ซิสเตอร์ เทเรซา พัชรี ถาวรพยัคฆ์ สมาชิกของคณะฯ

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554

ขอเชิญร่วมเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2011

ขอเชิญร่วมชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ช่วยผู้ประสบภัย

2 เมษายน 2011

ประกาศกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

2 เมษายน 2011

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบอุทกภัยเขตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

14 มีนาคม 2011

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น

11 มีนาคม 2011

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามึในประเทศญี่ปุ่น