พระธาตุหัวใจนักบุญคามิลโลเยือนวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

Thumbnail Image Table
HIMG_1
7/2/2556 13:45:36

Size (KB)  :  83 KB
p_1
7/2/2556 13:45:03

Size (KB)  :  96 KB
p_2
7/2/2556 13:45:04

Size (KB)  :  145 KB
p_3
7/2/2556 13:45:04

Size (KB)  :  172 KB
p_4
7/2/2556 13:45:04

Size (KB)  :  167 KB
p_5
7/2/2556 13:45:04

Size (KB)  :  109 KB
p_6
7/2/2556 13:45:05

Size (KB)  :  126 KB
p_7
7/2/2556 13:45:05

Size (KB)  :  139 KB
p_8
7/2/2556 13:45:05

Size (KB)  :  120 KB
p_9
7/2/2556 13:45:05

Size (KB)  :  140 KB
p_10
7/2/2556 13:45:05

Size (KB)  :  135 KB
p_11
7/2/2556 13:45:06

Size (KB)  :  94 KB
p_12
7/2/2556 13:45:06

Size (KB)  :  100 KB
p_13
7/2/2556 13:45:06

Size (KB)  :  156 KB
p_14
7/2/2556 13:45:06

Size (KB)  :  135 KB
p_15
7/2/2556 13:45:07

Size (KB)  :  133 KB
p_16
7/2/2556 13:45:07

Size (KB)  :  141 KB
p_17
7/2/2556 13:45:07

Size (KB)  :  111 KB
p_18
7/2/2556 13:45:07

Size (KB)  :  129 KB
p_19
7/2/2556 13:45:07

Size (KB)  :  129 KB
p_20
7/2/2556 13:45:08

Size (KB)  :  127 KB
p_21
7/2/2556 13:45:08

Size (KB)  :  160 KB
p_22
7/2/2556 13:45:08

Size (KB)  :  128 KB
p_23
7/2/2556 13:45:08

Size (KB)  :  136 KB
Pages:     1 2 3