ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเยริโค (พระโต)

Thumbnail Image Table
HIMG_1
12/2/2556 8:59:13

Size (KB)  :  89 KB
HIMG_2
12/2/2556 8:59:16

Size (KB)  :  87 KB
HIMG_3
12/2/2556 8:59:19

Size (KB)  :  123 KB
HIMG_4
12/2/2556 8:59:23

Size (KB)  :  87 KB
HIMG_5
12/2/2556 8:59:50

Size (KB)  :  130 KB
HIMG_6
12/2/2556 8:59:52

Size (KB)  :  126 KB
HIMG_7
12/2/2556 8:59:35

Size (KB)  :  129 KB
HIMG_8
12/2/2556 9:00:32

Size (KB)  :  80 KB
HIMG_9
12/2/2556 9:00:34

Size (KB)  :  74 KB
HIMG_10
12/2/2556 9:00:01

Size (KB)  :  118 KB
HIMG_11
12/2/2556 9:00:09

Size (KB)  :  115 KB
HIMG_12
12/2/2556 9:00:12

Size (KB)  :  142 KB
HIMG_13
12/2/2556 9:00:14

Size (KB)  :  86 KB
HIMG_14
12/2/2556 9:00:19

Size (KB)  :  104 KB
HIMG_15
12/2/2556 9:00:37

Size (KB)  :  83 KB
IMG_1
12/2/2556 8:59:26

Size (KB)  :  133 KB
IMG_2
12/2/2556 8:59:28

Size (KB)  :  101 KB
IMG_3
12/2/2556 8:59:30

Size (KB)  :  143 KB
IMG_4
12/2/2556 8:59:32

Size (KB)  :  176 KB
IMG_5
12/2/2556 8:59:37

Size (KB)  :  172 KB
IMG_6
12/2/2556 8:59:39

Size (KB)  :  162 KB
IMG_7
12/2/2556 8:59:40

Size (KB)  :  185 KB
IMG_8
12/2/2556 8:59:42

Size (KB)  :  196 KB
IMG_9
12/2/2556 8:59:44

Size (KB)  :  192 KB
Pages:     1 2