ประมวลภาพอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 9 วันที่11-12 ตุลาคม 2556

Thumbnail Image Table
IMG_2262_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  1,180 KB
IMG_2280_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  1,119 KB
IMG_2281_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  975 KB
IMG_2305_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  2,164 KB
IMG_2316_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  1,128 KB
IMG_2317_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  1,271 KB
IMG_2323_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  1,329 KB
IMG_2325_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  1,440 KB
IMG_2350_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:10 PM
Size (KB)  :  1,276 KB
IMG_2359_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:08 PM
Size (KB)  :  1,451 KB
IMG_2371_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:10 PM
Size (KB)  :  1,541 KB
IMG_2380_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:17:10 PM
Size (KB)  :  1,264 KB
IMG_2391_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:18:42 PM
Size (KB)  :  1,255 KB
IMG_2396_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:18:42 PM
Size (KB)  :  1,294 KB
IMG_2400_exposure_exposure.JPG
16/10/2556 3:18:42 PM
Size (KB)  :  1,297 KB
Pages:     1 2