ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ร่วมคำนับพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสคริสตมาสและปีใหม่ ค.ศ. 2014 ห้องใต้ดิน สำนักมิสซัง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Thumbnail Image Table
DSC_1.JPG
16/12/2556 14:49:49

Size (KB)  :  115 KB
DSC_2.JPG
16/12/2556 14:49:51

Size (KB)  :  129 KB
DSC_3.JPG
16/12/2556 14:49:53

Size (KB)  :  134 KB
DSC_4.JPG
16/12/2556 14:49:56

Size (KB)  :  117 KB
DSC_5.JPG
16/12/2556 14:49:58

Size (KB)  :  128 KB
DSC_6.JPG
16/12/2556 14:50:00

Size (KB)  :  118 KB
DSC_7.JPG
16/12/2556 14:50:02

Size (KB)  :  153 KB
DSC_8.JPG
16/12/2556 14:50:04

Size (KB)  :  134 KB
DSC_9.JPG
16/12/2556 14:50:06

Size (KB)  :  131 KB
DSC_10.JPG
16/12/2556 14:50:08

Size (KB)  :  127 KB
DSC_11.JPG
16/12/2556 14:50:10

Size (KB)  :  124 KB
DSC_12.JPG
16/12/2556 14:50:12

Size (KB)  :  104 KB
DSC_13.JPG
16/12/2556 14:50:14

Size (KB)  :  123 KB
DSC_14.JPG
16/12/2556 14:50:16

Size (KB)  :  124 KB
DSC_15.JPG
16/12/2556 14:50:18

Size (KB)  :  76 KB
DSC_16.JPG
16/12/2556 14:50:20

Size (KB)  :  118 KB
DSC_17.JPG
16/12/2556 14:50:22

Size (KB)  :  119 KB
DSC_18.JPG
16/12/2556 14:50:24

Size (KB)  :  106 KB
DSC_19.JPG
16/12/2556 14:50:26

Size (KB)  :  89 KB
DSC_20.JPG
16/12/2556 14:50:28

Size (KB)  :  83 KB
DSC_21.JPG
16/12/2556 14:50:31

Size (KB)  :  129 KB
DSC_22.JPG
16/12/2556 14:50:33

Size (KB)  :  93 KB
DSC_23.JPG
16/12/2556 14:50:35

Size (KB)  :  116 KB
DSC_24.JPG
16/12/2556 14:50:37

Size (KB)  :  119 KB
Pages:     1 2 3