ประมวลภาพครูดีครีพระหฤทัยและหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ครูโรงเรียน เซนต์จอห์น บัปติสต์ จ.อยุธยา 16/01/128

Thumbnail Image Table
DSC_0284
16/1/2555 9:22:26 AM
Size (KB)  :  1,425 KB
DSC_0288
16/1/2555 9:23:24 AM
Size (KB)  :  1,474 KB
DSC_0293
16/1/2555 9:26:32 AM
Size (KB)  :  1,476 KB
DSC_0296
16/1/2555 9:42:18 AM
Size (KB)  :  1,269 KB
DSC_0301
16/1/2555 9:45:06 AM
Size (KB)  :  1,124 KB
DSC_0302
16/1/2555 9:45:20 AM
Size (KB)  :  1,333 KB
DSC_0306
16/1/2555 9:46:52 AM
Size (KB)  :  1,450 KB
DSC_0320
16/1/2555 10:13:40 AM
Size (KB)  :  1,322 KB
DSC_0346
16/1/2555 11:50:18 AM
Size (KB)  :  1,402 KB
DSC_0352
16/1/2555 11:58:14 AM
Size (KB)  :  1,507 KB
DSC_0354
16/1/2555 11:58:28 AM
Size (KB)  :  1,547 KB
DSC_0364
16/1/2555 12:11:34 PM
Size (KB)  :  1,391 KB
DSC_0366
16/1/2555 12:11:48 PM
Size (KB)  :  1,401 KB
DSC_0384
16/1/2555 12:16:32 PM
Size (KB)  :  1,516 KB
DSC_0391
16/1/2555 12:18:50 PM
Size (KB)  :  1,588 KB
DSC_0393
16/1/2555 12:19:04 PM
Size (KB)  :  1,621 KB
DSC_0396
16/1/2555 12:19:22 PM
Size (KB)  :  1,559 KB
DSC_0410
16/1/2555 12:21:16 PM
Size (KB)  :  1,604 KB
DSC_0413
16/1/2555 12:23:46 PM
Size (KB)  :  1,644 KB
IMG_0333
16/1/2555 11:13:38 AM
Size (KB)  :  2,513 KB
Pages:     1 2