รวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

Thumbnail Image Table
DSC_001
30/8/2554 11:42:05

Size (KB)  :  131 KB
DSC_002
30/8/2554 11:42:06

Size (KB)  :  140 KB
DSC_003
30/8/2554 11:42:07

Size (KB)  :  132 KB
DSC_004
30/8/2554 11:42:08

Size (KB)  :  123 KB
DSC_005
30/8/2554 11:42:09

Size (KB)  :  141 KB
DSC_006
30/8/2554 11:42:09

Size (KB)  :  119 KB
DSC_007
30/8/2554 11:42:10

Size (KB)  :  82 KB
DSC_008
30/8/2554 11:42:11

Size (KB)  :  126 KB
DSC_009
30/8/2554 11:42:12

Size (KB)  :  123 KB