กำหนดการเสด็จเยือนประเทศไทย
ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2

 

ที่มา : จากหนังสือสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย 10-11 พฤษภาคม 2527

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2527

 

14.00 น.

เครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาและคณะผู้ติดตามลงจอด ณ ท่าอากาศยานทหารกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

 

15.00 น

เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

16.00 น

เสด็จเข้าเฝ้าพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

16.45 น

เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีมหาบูชามิสซาสำหรับคริสตศาสนิกชนชาวไทย และทรงประทานรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านโทรทัศน์ประจำปี 2526

 

19.30 น.

เสด็จไปประทับแรม ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ถนนสาธรใต้

 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2527

 

07.30 น.

เสด็จไปยังศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

11.30 น.

เสด็จไปประกอบพิธีมหาบูชามิสซา และทรงเป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่จำนวน 23 องค์ พร้อมกับททรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับประเทศไทย ณ สามเณราลัย นักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

 

19.00 น.

เสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดถวายพระเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

20.30 น.

เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนน สาธรใต้ เพื่อประสาทพรผู้ป่วยและเสวยพระกระยาหารค่ำ

 

23.00 น.

เสด็จจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันสู่สนามบินดอนเมือง

 

23.59 น.

เครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินดอนเมืองสู่กรุงโรม