www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.ปีโอที่ 10 พระสันตะปาปา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 112
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 115
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 119
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 134
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017 น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 129
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 196
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 204
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 165
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 134
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 117