www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 106
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ชังตาล นักบวช เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 114
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 170
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 124
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 119
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 115
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 179
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 139
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 110
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 208