www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.อัลฟองโซ เดลิกวอรี พระสงํฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 231
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 183
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 207
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 205
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017 วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 178
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 334
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2017 น.ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี น.กาเยตาน พระสงฆ์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 169
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2017 ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 223
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 203
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 195