www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึง น.มาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 139
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 270
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 137
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 188
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 น.อัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 150
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 น.มาร์กาเร็ต แห่งสก๊อตแลนด์ น.เยอร์ทรู๊ด พรหมจารี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 137
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึง น.เอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 135
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 วันครบรอบการถวายพระวิหาร น.เปโตร และเปาโล อัครสาวก เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 143
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 190
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 192